Sestanek medresorske delovne skupine za preoblikovanje živil

Na Ministrstvu za zdravje je 17. decembra 2018 potekal 1. sestanek medresorske delovne skupine za izboljšanje ponudbe živil in preoblikovanje sestave živil, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Nutris, predstavniki industrije in drugi. Reformulacija živil – preoblikovanje sestave živil,  je eden izmed ukrepov za dosego ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje – Dober tek Slovenija. 

Prisotni člani delovne skupine so se najprej seznanili z Nacionalnim programom o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija.  : pregledali so zastavljene cilje, prednostna področja, spremljanje izvajanja nacionalnega programa ter potek povezovanja in informiranja deležnikov. prezentacija ( .pdf)

Predstavljene so bile aktivnosti oziroma programi, ki potekajo v okviru akcijskega načrta za izvajanje nacionalnega programa do leta 2018. Izpostavljen je bil problem dodanega sladkorja. Na tem področju že potekajo aktivnosti in sicer program PREŽIVI ter raziskava, ki jo vodi NUTRIS. Trenutno poteka zbiranje podatkov. Slovenija je vključena tudi v WHO profiliranje živil, namenjenih dojenčkom in malčkom.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil poročilo o doseganju ciljev izvajanja Nacionalnega akcijskega načrta za zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije (ANSOL) za obdobje 2010-2020.

Predstavniki Nutrisa so spregovorili o nacionalni shemi  označevanja živil ter predstavili projekt »Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil«, ki je potekal v okviru Ciljnega raziskovalnega programa.

Vsi prisotni so pregledali usmeritve  na področju prehrane na ravni EU.

 

Vsebine obravnavanih točk so dosegljive TUKAJ

Deli naprej

ENG