Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akcijski načrt

Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Operativni prenos ukrepov iz nacionalnega načrta prenašamo v izvedbene (akcijske) načrte, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

Izvedbeni načrti so usmerjeni tako v dolgoročne kot kratkoročne učinke (kazalnike), ki so podlaga za procesno spremljanje izvajanja nacionalnega programa. Prvi akcijski načrt vključuje obdobje do 2018, nato do leta 2022 in zadnji, ki je bil sprejet 2024, velja do konca 2025.

 

Več o sofinanciranih programih in ciljnih projektih, ki so del akcijskih načrtov.