Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akcijski načrt

Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Operativni prenos ukrepov iz nacionalnega načrta prenašamo v izvedbene (akcijske) načrte, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije. Izvedbeni načrti so usmerjeni tako v dolgoročne kot kratkoročne učinke (kazalnike), ki so podlaga za procesno spremljanje izvajanja nacionalnega programa. Prvi akcijski načrt vključuje obdobje do 2018.

Povezava za prenos dokumenta: Akcijski-nacrt-Dober-tek-Slovenija-2019-2022

Več o sofinanciranih programih in ciljnih projektih.