Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

10 ciljev

DOBER TEK Slovenija nas spodbuja, da vsak posameznik in vsi skupaj skrbimo za zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost. Pod enotnim imenom DOBER TEK Slovenija izvajamo Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki jo je potrdil Državni zbor. Desetletni program določa cilje za                                                                                                       izboljšanje stanja na področju zdravega prehranjevanja in redne telesne dejavnosti.

DOBER TEK Slovenija povezuje in krepi sodelovanje Ministrstva za zdravje z drugimi ministrstvi in institucijami, z gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in mnogimi posamezniki. Namen sodelovanja je združevanje moči,  znanja in finančnih virov potrebnih za sooblikovanje okolja in pogojev za bolj zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije.

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 nadaljuje in nadgrajuje cilje prvega Nacionalnega programa prehranske politike 2005-2010. Program je temeljil na jasnih, dolgoročnih ciljih na podlagi podatkov o zdravstvenem stanju v Sloveniji. S prvim programom smo v Sloveniji uvedli smernice za prehranjevanje, pomembno sodelovanje smo dosegli na medsektorskem usklajevanju, potekala pa je tudi vrsta uspešnih kampanj za ozaveščanje prebivalcev o pomenu prehrane za zdravje.

Ključni dokumenti Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 so dostopni v knjižnici.

DOJENJE


Povečati delež izključno dojenih otrok ob 6. mesecu starosti na 20 %. Povečati delež dojenih otrok ob ustrezni dopolnilni prehrani ob 12. mesecu starosti na 40 %.

ZAJTRKOVANJE


Povečati delež prebivalcev, ki vsak dan zajtrkujejo, za 10 % (sedaj 78 % odraslih zajtrkuje in polovica mladih).

UŽIVANJE SADJA


Povečati delež prebivalcev, ki uživajo sadje najmanj enkrat na dan, za 5 % in zmanjšati razliko med spoloma.

UŽIVANJE ZELENJAVE


Povečati delež prebivalcev, ki uživajo zelenjavo najmanj enkrat na dan, za 10 % in zmanjšati razliko med spoloma.

TELESNA DEJAVNOST


Povečati delež prebivalcev, ki so telesno aktivni, za 10 %.

TELESNA MASA


Zmanjšati delež čezmerno hranjenih in debelih otrok in mladostnikov za 10 %. Zmanjšati delež čezmerno hranjenih in debelih odraslih za 5 %.

SLADKOR


Zmanjšati delež prebivalcev, ki pogosto uživajo sladke pijače, sladkarij in slaščice, za 15 %.

SOL


Zmanjšati vnos soli pri prebivalcih, za 15 %.

TRANSMAŠČOBE, NASIČENE MAŠČOBE


Zmanjšati vsebnost transmaščob in nasičenih maščob v živilih.

PODHRANJENI, FUNKCIONALNO MANJ ZMOŽNI


Zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših ljudi ter bolnikov.