Sodelujoči

Nosilec Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025  je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Ta program je nadgradnja prvega programa - Nacionalnega programa prehranske politike 2005–2010. 

Sodelujoči nosilci posameznih področij in nalog v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 so:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za kulturo

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ministrstvo za zdravje preko javnih razpisov sofinancira tudi programe na področju prehrane in telesne dejavnosti za posamezna razpisna obdobja. Ti programi podpirajo udejanjanje ciljev DOBER TEK Slovenija. Vse informacije o tem, kateri so ti programi, kdo jih izvaja in kako se jim lahko priključite, lahko dobite tukaj.

ENG