Prehrana

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025 v pomembnem delu opredeljuje cilje in ukrepe na področju prehrane. Tu so objavljeni temeljni dokumenti s področja prehrane, ki so pomembni za doseganje ciljev ali pa predstavljajo posamezne ukrepe. 

Aktualne in strokovno utemeljene informacije s področja prehrane prebivalke in prebivalci lahko spremljate na portalu www.prehrana.si, ki ga s podporo Ministrstva za zdravje urejata Inštitut za nutrcionistiko in Nacionalni inštitut za javno zdravje.


ENG