Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sofinancirani programi 2023 – 2025

Na Ministrstvu za zdravje poleg vrste drugih aktivnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev DOBER TEK Slovenija, pripravljamo tudi razpise za sofinanciranje programov. Ti so namenjeni predvsem aktivnostim nevladnih in drugih organizacij, ki pomagajo prebivalkam in prebivalcem Slovenije pri vsakodnevnem odločanju za boljše izbire pri prehrani in telesni dejavnosti.

Za posamezna obdobja razpišemo sredstva, ki so na razpolago za podporo programom in aktivnostim, ki prispevajo k desetim prioritetnim ciljem DOBER TEK Slovenija. Najpogosteje se s programskimi rešitvami prijavijo nevladne organizacije, v nekaterih primerih pa tudi sodelujejo institucije, ki programe podprejo s svojim strokovnim znanjem.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe

PREHRANA

Program Nosilec O programu
 KuhnaPaTo – otroci otrokom pripravijo zdrav tradicionalen obrok; z namenom pri otrocih oblikovati pravi odnos do zdrave, sveže, lokalne hrane in spoznavanju kulturne identitete prehranjevanja Društvo vesela kuhinja izvaja program v šolah po vsej Sloveniji spletna stran KuhnaPaTo. 

Delujejo z namenom pri otrocih oblikovati pravi odnos do zdrave, sveže, lokalne hrane in spoznavanju kulturne identitete prehranjevanja

Nadgradnja razvoja trajnostnega modela strokovne podpore študentski prehrani – Dober tek, študent! Nacionalni inštitut za javno zdravje
Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov s poudarkom na dvigu zdravstvene pismenosti cele družine Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Zdravilišče RKS Debeli rtič
Inovativne rešitve za informirane odločitve: zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije Veš Kaj Ješ in nadgradnja z dodatnimi, za potrošnike koristnimi informacijami Inštitut za nutricionistiko spletna stran Inovativne rešitve za informirane odločitve
Usposabljanje za zdravstvene delavce in sodelavce za pridobitev specialnih znanj s področja klinične prehrane Onkološki inštitut Ljubljana,
Prehrana.si – Nacionalni portal o hrani in prehrani je verodostojen vir prehranskih priporočil in informacij s področja prehrane v vseh življenjskih obdobjih Inštitut za nutricionistiko na spletni portal prehrana.si
Nadgradnja Šole klinične prehrane, Slovensko združenje za klinično prehrano (SZKP)
Spodbujanje uživanja polnozrnatih izdelkov med slovenskimi potrošniki Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.
Program Implementacije Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih za krepitev ponudbe zdravih šolskih obrokov (Akronim programa: PISKR) Nacionalni inštitut za javno zdravje
Moja izbira = Veš, kaj ješ! 2.0 Zveza potrošnikov Slovenije
Inovativne rešitve za informirane odločitve: nadgradnja mobilne aplikacije VešKajJeš in zagotavljanje delovanja Zveza potrošnikov Slovenije
Dojenju prijazno mesto Slovenska fundacija za Unicef
Prevod in izvajanje LLL tečajev za pridobitev specialnih znanj klinične prehrane za strokovno javnost in strokovno podporo pri izvajanju opolnomočenja, ozaveščanja in dvigu zdravstvene pismenosti za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni Slovensko združenje za klinično prehrano (SZKP)
ZaUpam podpora trgovskim podjetjem za dodatno izboljšanje sestave živil in spodbujanje zdravih izbir Trgovinska zbornica Slovenije (TZS)

 

TELESNA DEJAVNOST

Program Nosilec Kje se lahko pridružim / komu je namenjen program
Metoda 1000 gibov in ena pot do zdravja, Društvo Šola zdravja Društvo šola zdravja Na prostem po vsej Sloveniji
Zelene površine za aktiven življenjski slog, zdrava mesta in občine – Ven za zdravje Urbanistični inštitut Republike Slovenije Na inštitutu – specializirano za prostorske načrtovalce
Specialni Zdravko Društvo za kulturo inkluzije
Aktivno v šolo in zdravo mesto, IPoP – Inštitut za politike prostora V večih šolah po Sloveniji
Implementacija prehranskega načrtovanja in vadbe v bolnišnici (FIT in SIT)  Univerzitetni klinični center Maribor

MEDRESORSKI PROJEKTI

Ministrstvo za zdravje se vključuje v medresorske projekte, ki podpirajo uresničevanje ciljev Nacionalnega programa Dober tek, Slovenija. Z organizatorji zelo različnih projektov nas povezuje skupno poslanstvo – spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri vseh prebivalcih, kamor lahko poleg športa prištevamo tudi kulturo, aktivni transport in druge  oblike kakovostnega preživljanja prostega časa.

Program Nosilec Kje se lahko pridružim / komu je namenjen program
Evropski teden športa  Olimpijski komite Slovenije Informacije o načrtovanih dejavnostih bodo objavljeni na spletni strani Evropskega tedna športa.
Evropski teden mobilnosti Ministrstvo za infrastrukturo Lokalne skupnosti ste vabljene k aktivnemu vključevanju in k uvajanju trajnostnih ukrepov skozi vse leto. Več informacij najdete na spletni strani tedna mobilnosti.
Kulturni bazar Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo Več informacij najdete na spletni strani Kulturnega bazarja.