Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Medresorska delovna skupina

Tesen preplet resornih politik in sodelovanje vodi k boljšemu zdravju prebivalcev – Dober tek Slovenija

Ljubljana, MZ.
Sestanek medresorske delovne skupine drzavnih sekretarjev za Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje – Dober tek Slovenija.

V okviru izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 je bilo skupaj z več resorji izvedenih preko 170 aktivnosti za izboljševanje navad prehranjevanja in spodbujali prebivalcev k redni telesni dejavnosti. Poudarjamo pomen zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izboljševanja sestave živil, omejevanja oglaševanja nezdravih živil otrokom, spodbujanje aktivne mobilnosti, redne telesne dejavnosti od otroštva do starosti ter krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri izboljševanju navad prebivalstva. Raziskave kažejo že nekatere ugodne trende.

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija, v sestavi državnih sekretarjev, se je seznanila z dosedanjim potekom izvajanja nacionalnega programa in njegovimi dosežki.

Od sprejema nacionalnega programa smo skupaj izvedli preko 170 aktivnosti, ki so jih izvajala vsa ministrstva vključena v nacionalni program. Izvedene aktivnosti se odražajo v nekaterih ugodnih trendih na področju rednega zajtrkovanja, pogostejšega uživanja zelenjave in sadje, manj pogostemu pitju sladkih pijač. Razveseljiv je podatek o postopnem umirjanju trenda naraščanja debelosti in čezmerne teže pri otrocih in mladostnikih. V nekaterih skupinah otrok pa beležimo celo upadanje deleža otrok s čezmerno težo in debelostjo.

Predsedujoča državna sekretarka Jožica Maučec Zakotnik, je poudarila, da le z dobrim sodelovanjem med resorji in drugimi deležniki lahko dosežemo ambiciozne cilje, ki smo si jih zastavili v nacionalnem programu. To pa je dolgoročno predvsem zmanjšanje debelosti in kroničnih bolezni.