Sofinancirani programi 2017 – 2019

 

Na Ministrstvu za zdravje poleg vrste drugih aktivnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev DOBER TEK Slovenija, pripravljamo tudi razpise za sofinanciranje programov. Ti razpisi so namenjeni predvsem aktivnostim nevladnih in drugih organizacij, ki pomagajo prebivalkam in prebivalcem Slovenije pri vsakodnevnem odločanju za boljše izbire pri prehrani in telesni dejavnosti. Na Ministrstvu za zdravje za posamezna obdobja razpišemo sredstva, ki so na razpolago za podporo programom in aktivnostim, ki prispevajo k desetim prioritetnim ciljem DOBER TEK Slovenija. Najpogosteje se s programskimi rešitvami prijavijo nevladne organizacije, v nekaterih primerih pa tudi sodelujejo institucije, ki programe podprejo s svojim strokovnim znanjem.

V programskem obdobju 2017 do 2019 Ministrstvo za zdravje sofinancira naslednje programe.

PREHRANA

Program Nosilec Kje se lahko pridružim / komu je namenjen program
www.prehrana.si – nacionalni portal o hrani in prehrani Inštitut za nutricionistiko Na spletni strani www.prehrana.si

Verodostojen vir prehranskih priporočil in informacij s področja prehrane v vseh življenjskih obdobjih

Kuhna pa to – otroci otrokom pripravimo zdrave tradicionalne obroke ali obujanje prehranske kulturne dediščine Društvo vesela kuhinja V šolah po vsej Sloveniji in na spletni strani Kuhna pa to

Program KuhnaPaTo je zasnovan za mularijo tega sveta z namenom izobraziti njih, da bodo izobrazili svoje starše, v času, ko vsi drvimo drug mimo drugega in skoraj mimo nas samih.

Šola klinične prehrane Slovensko združenje za klinično prehrano Na društvu, specializirano za klinično prehrano
Inovativne rešitve za informirane odločitve: Podpora pri spremljanju in vrednotenju podatkov o sestavi živil kot orodje za spodbujanje zdravih izbir Inštitut za nutricionistiko Na spletni strani Inovativne rešitve za informirane odločitve
Klinično testiranje procesa prehranske obravnave Onkološki inštitut Ljubljana
Interdisciplinarni pristop pri obravnavni prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov Rdeči križ Slovenije Na društvu
Spodbujanje preoblikovanja in razvoja novih živilskih izdelkov izboljšanje sestave pri nosilcih živilske dejavnosti s sedežem v Sloveniji Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Na zbornici
Preventivni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na področju prehrane in telesne dejavnosti 2017, 2018, 2019 Društvo za zdravje srca in ožilja Na društvu
Šolski lonec – nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja Nacionalni inštitut za javno zdravje Na inštitutu, na spletu – http://solskilonec.si/

Organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane, vodjem kuhinj, učiteljem gospodinjstva in ostalim učiteljem, srednjim šolam, dijaškim domovom, staršem in skrbnikom otrok, strokovnjakom s področja javnega zdravja

Razvoj trajnostnega modela usposabljanj za zdravo ponudbo v organiziranih sistemih prehrane s predlogom postavitve nacionalne mreže ponudnikov usposabljanj o zdravi pripravi hrane Nacionalni inštitut za javno zdravje Na inštitutu – za vse nosilce organizirane prehrane
Študent – veš kaj ješ, podnaslov: Študiram, hrano premišljeno izbiram Zveza potrošnikov Slovenije Na zvezi, na spletni strani Veš, kaj ješ

 

 

 

TELESNA DEJAVNOST

Program Nosilec Kje se lahko pridružim / komu je namenjen program
Jutranja telovadba 1000 gibov Društvo šola zdravja Na prostem po vsej Sloveniji
Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva Urbanistični inštitut Republike Slovenije Na inštitutu – specializirano za prostorske načrtovalce
Izzivaj – uživaj Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Na združenju
Aktivno v šolo Inštitut za politike prostora V večih šolah po Sloveniji
Veter v laseh Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Po vsej Sloveniji
PAZI NASE IN (po) skrbi zase Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije
Simbioza giba – vse življenje se gibamo Zavod za medgeneracijsko sodelovane simbioza genesis Ljubljana, socialno podjetje Po vsej Sloveniji
Zdrav način življenja za vse RKS – Območno združenje Murska Sobota

 

MEDRESORSKI PROJEKTI

Ministrstvo za zdravje se vključuje v medresorske projekte, ki podpirajo uresničevanje ciljev Nacionalnega programa Dober tek, Slovenija. Z organizatorji zelo različnih projektov nas povezuje skupno poslanstvo – spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri vseh prebivalcih, kamor lahko poleg športa prištevamo tudi kulturo, aktivni transport in druge  oblike kakovostnega preživljanja prostega časa.

Program Nosilec Kje se lahko pridružim / komu je namenjen program
Evropski teden športa  Olimpijski komite Slovenije Informacije o načrtovanih dejavnostih bodo objavljeni na spletni strani Evropskega tedna športa.
Evropski teden mobilnosti Ministrstvo za infrastrukturo Lokalne skupnosti ste vabljene k aktivnemu vključevanju in k uvajanju trajnostnih ukrepov skozi vse leto. Več informacij najdete na spletni strani tedna mobilnosti.
Kulturni bazar  Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo Letos bo potekal 5. aprila v Cankarjevem domu. Več informacij najdete na spletni strani Kulturnega bazarja.

 

 

ENG