Zaveze odgovornosti – projekt nacionalno živilsko predelovalne industrije za izboljševanje sestave prehranskih izdelkov

V okviru izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki ga koordinira Ministrstvo za zdravje, je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS) potekala novinarska konferenca z naslovom »Hrana, prehrana in potrošnik z vidika živilskopredelovalne industrije«. Ministrstvo za zdravje že drugo leto podpira program nacionalne industrije »Zaveze odgovornosti«, v okviru katerega si GZS s svojimi člani – nacionalno živilsko predelovalno industrijo, prizadeva za izboljševanje sestave prehranskih izdelkov.

Dr. Marjeta Recek z ministrstva je izpostavila, da pri prebivalcih že zaznavamo nekatere ugodne trende na področju rednega zajtrkovanja, pogostejšega uživanja zelenjave in sadje ter manj pogostega pitja sladkih pijač. Razveseljiv je podatek o postopnem umirjanju trenda naraščanja debelosti in čezmerne teže pri otrocih in mladostnikih. Seveda so to rezultati skupnih prizadevanj ministrstva, nevladnih in vladnih organizacij, pa tudi industrije. Ugotavljamo, da bomo z dobrim sodelovanjem z nacionalno industrijo v prihodnje lahko dosegli številne strateške cilje nacionalnega programa Dober tek Slovenija, kot je zmanjšati količino zaužitega sladkorja in soli v živilih.

Projekt »Zaveze odgovornosti« usmerjajo domačo živilsko predelovalno industrijo k večji skrbi za zdravje prebivalcev, saj so se domači proizvajalci zavezali k postopnemu zmanjševanju sladkorja in soli v izdelkih. »Zaveze odgovornosti« industrije nastajajo v okviru programa PREŽIVI, ki ga sofinanciramo na ministrstvu. Prvim zavezam sektorja brezalkoholnih pijač leta 2016 so se lansko leto pridružile tudi zaveze mlečno-predelovalne industrije, pričakujemo pa tudi nadaljnje korake na področju pekarstva ter širitev zavez na celotno živilsko-predelovalno industrijo. Reckova je napovedala: “Dolgoročno si obetamo razmah zavez tudi na trgovske verige in gostince. S tem bomo dosegli, da bodo izdelki in obroki z izboljšano prehransko sestavo res našli pot do naših krožnikov.”

Z nacionalnim programom Dober tek Slovenija smo si zastavili cilje, za katere verjamemo, da bodo ob sedaj izkazani volji in nadaljnji ambicioznosti proizvajalcev ob zaključku nacionalnega programa tudi doseženi.

 

Deli naprej

ENG