Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vlada RS sprejela akcijski načrt Dober tek Slovenija

Vlada je na svoji redni seji sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018. Z njegovimi konkretnimi aktivnostmi želimo spodbuditi izboljševanje gibalnih in prehranjevalnih navad (povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo, povečati uživanje zelenjave in sadja, zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli in zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih), obvladovati debelost prebivalcev ter dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju. Pri pripravi akcijskega načrta so bili vključeni različni deležniki; stroka, nevladne organizacije, gospodarska in interesna združenja ter druga zainteresirana javnost.

Deli naprej