Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vabljeni na Kulturni bazar 2019

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, kulturi, športu, in na drugih področjih, vabimo vas, da se 4. aprila v Cankarjevem domu udeležite strokovnega usposabljanja Kulturni bazar!

Kulturni bazar, tradicionalno nacionalno prireditev, pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za zdravje pod častnim pokroviteljstvom UNESCO.

Kulturni bazar je največje nacionalno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Letošnji osrednji temi sta Sodobna umetnost in Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih Mladi za mlade.

 

Letošnja medresorska predstavitev, ki je del Nacionalnega programa Dober tek, Slovenija, bo namenjena  temi Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije.

 

Z medresorskim sklopom želimo poudariti pomen skrbi za celosten in optimalen otrokov in mladostnikov razvoj. Spodbuditi želimo gibanje, šport in raziskovanje v naravi ter skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo. Predstavili bomo možnosti ustvarjalne rabe tehnologij. Uvodnemu predavanju z naslovom Otroci in mladi za zdrav in optimalen razvoj potrebujejo umetnost in ustvarjalnost, gibanje in raziskovanje v naravi bo sledila okrogla miza na temo Varna, zdrava in ustvarjalna raba tehnologij, na kateri bodo sodelovali predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda RS za šolstvo, Logout, SAFE.SI in ZVVIKS. Po koncu okrogle mize bo sledila napoved medresorskega nacionalnega posveta ter skupnih aktivnosti različnih resorjev ob Evropskem tednu športa, ki se bo odvil septembra 2019, in bo potekal pod sloganom #BeActive- bodimo aktivni.

Ministrstvo za zdravje skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na Kulturnem bazarju kot partner sodeluje že peto leto. Z organizatorji nas povezuje skupno poslanstvo – spodbujanje zdravega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih, kamor poleg športa prištevamo tudi kulturo in druge ustvarjalne oblike preživljanja prostega časa. Kulturni bazar je prostor, kjer lahko o vseh teh temah spregovorimo na drugačen način, in kjer lahko skupaj razmišljamo tudi o tem, kaj lahko skupaj in vsak posebej naredimo za boljše zdravje otrok in mladih.

Na brezplačno strokovno usposabljanje se lahko prijavite z e-prijavo do 20. marca. Prijavnico najdete na spletni strani www.kulturnibazar.si.

 

Vabilo

Program 

Deli naprej