Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ob Evropskem tednu športa: Aktivna naj bo vsa družina!

Evropski teden športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30. septembrom, pričenjamo s Praznikom športa. Ministrstvo za zdravje ob tej priložnosti izpostavlja pomen redne vseživljenjske telesne dejavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja. Poiščimo šport, ki nas osrečuje in ga bomo z veseljem izvajali! V športne aktivnosti vključimo vso družino!

Slovenci se, kljub temu, da se rezultati pri nekaterih skupinah prebivalstva izboljšujejo, še zmeraj premalo gibamo. Število ljudi s prekomerno telesno maso se je v zadnjih tridesetih letih podvojilo. Telesno maso, večjo od priporočene, ima več kot dve tretjini moških in slaba polovica žensk. Telesna masa v zadnjih letih narašča tudi v skupini mladih žensk v rodni dobi. V času epidemije covid-19 je telesna dejavnost med odraslimi upadla, soočeni pa smo tudi s pomembnim poslabšanem gibalnih sposobnosti in naraščanjem telesne mase pri otrocih. Glede na zadnje trende je zelo pomembno spodbuditi redno aktivno skupno preživljanje prostega časa vse družine. Starši smo otrokom zgled.

Evropski teden športa je priložnost spremembe v življenjskem slogu. Če pri tem potrebujete pomoč, je  v zdravstvenem domu na razpolago preventivni program Skupaj za zdravje,  namenjen krepitvi telesnega in duševnega zdravja! 

Na praznik slovenskega športa Ministrstvo za zdravje izpostavlja tudi pomen zdravega športa mladih. V želji spodbuditi čim več mladih k športnemu udejstvovanju, poskrbeti za njihovo dolgoročno zdravje in posledično tudi za dolgoročno uspešnost športa mladih, smo v sodelovanju z različnimi strokovnjaki pripravili strokovno gradivo za pediatre Podprimo mladega športnika , za starše športnikov pa brošuro Podprite svojega otroka športnika.

Aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva v času Evropskega tedna športa so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti Dober tek Slovenija, s katerim želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti. Namen nacionalnega programa je izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Za ohranjanje zdravja je poleg redne vseživljenjske telesne dejavnosti pomembno tudi zdravo prehranjevanje, ki obsega redno uživanje obrokov, vključevanje vseh skupin živil v obroke, zlasti uživanje zadostnih količin sadja in zelenjave. Pomembno je tudi, da zmanjšamo vnos soli in sladkorja, ki ga največ zaužijemo s sladicami in sladkimi pijačami.

Cilje dodatno podpira nacionalna kampanja Dober tek, Slovenija – Zdravo uživaj in več gibaj, ki poteka od 10. do 30. septembra.

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Slogan kampanje je #BEACTIVE/#BODIAKTIVEN, njen cilj pa je spodbuditi prebivalce Evropske unije k redni telesni dejavnosti. Namen kampanje je tudi povezovanje, združevanje in vključevanje na evropski, nacionalni in lokalni ravni preko športa in telesne dejavnosti.

Deli naprej