»Živilska industrija miga – migaj z nami tudi ti!«

Sredi decembra je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekal prehranski forum za naslovom »Živilska industrija miga – migaj z nami tudi ti!«, v okviru katerega so bile prestavljene aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije, ki potekajo v povezavi z nacionalno živilsko predelovalno industrijo oziroma projekti, ki jih Ministrstvo za zdravje sofinancira v okviru izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, Dober tek Slovenija.

Dr. Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predstavila zadnje podatke prehranskih raziskav, ki kažejo, da se stanje na področju izboljševanja navad prehranjevanja postopoma izboljšuje, čeprav v splošnem še vedno beležimo precejšnjo debelost oziroma čezmerno hranjenost. Razlike so opazne v navadah prebivalcev v povezavi z njihovo starostjo, spolom, socialno-ekonomskim položajem ter geografskim področjem bivanja. V okviru raziskave Potrošniški monitor so bile predstavljene tudi nakupne navade in pričakovanja potrošnikov.

Sledila je še okrogla miza z naslovom »Hrana, prehrana in potrošnik – Slovenija kot primer dobre prakse«, na kateri so sodelovali direktorica Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje, Mojca Gobec, dr. Bojan Pahor, direktor direktorata za prehrano in ribištvo, ministrstva pristojnega za kmetijstvo in dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju GZS). Udeležencem je bilo zastavljeno vprašanje, ali je Slovenija primer dobre prakse.

Mojca Gobec je povedala, da smo lahko optimistični, saj poteka veliko projektov oziroma programov za izboljševanje sestave živil, po njenih besedah pa je sodelovanje med deležniki, ki izvajajo Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025, Dober tek Slovenija na področju živil, lahko primer dobre prakse. Pozdravila je tudi program WholEUgrain, ki se je začel izvajati novembra, pri katerem GZS odigrava pomembno vlogo, saj prenaša dansko dobro prakso za več polnozrnatih izdelkov v Slovenijo. Izpostavila je tudi, da je Slovenija lahko ponosna, da svoje znanje in izkušnje z razvojem kataloga živil za javno naročanje živil, pri katerem odigrava ključno vlogo GZS prenaša tudi na druge države EU. “Na ministrstvu spremljamo podatke o debelosti in navadah prebivalcev in ni zanemarljiv podatek, da je mogoče 19 % smrti prebivalcev povezati z nezdravim prehranjevanjem. Zato je skrb za prehrano pomembna, saj z njenim izboljšanjem zmoremo premakniti kronične bolezni v poznejše obdobje ali jih celo preprečiti in s tem vplivati na delovno storilnost oziroma večje blagostanje družbe”, je še povedala gen. dir. Mojca Gobec z Ministrstva za zdravje.

Deli naprej

ENG