Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zdrav življenjski slog in dobro duševno zdravje otrok in mladih s prekomerno težo in debelostjo

Danes, 24. januarja 2024, se uradno pričenja več državni projekt Instrumenta tehnične podpore Evropske unije »Blaginja in duševno zdravje otrok in mladih na prvem mestu – Za zdrav življenjski slog otrok in mladih v Sloveniji«, s katerim želi Ministrstvo za zdravje izboljšati življenjski slog in duševno zdravje otrok in mladih s prekomerno telesno težo in debelostjo v Sloveniji.

Mario Nava, generalni direktor za podporo strukturnim reformam na Direktoratu za reforme pri Evropski komisiji, je ob uradnem pričetku projekta na predstavitvenem dogodku, ki je za Slovenijo potekal danes v Ljubljani, pojasnil: »Ta dan zaznamuje pričetek večdržavnega projekta tehnične podpore, ki se usmerja na blaginjo in duševno zdravje ranljivih skupin otrok in mladih. V dobi pomembnih družbenih sprememb se nove generacije soočajo z raznolikimi izzivi, kot so hiter razvoj tehnologij in posledice pandemije covida-19. Evropska komisija bo pri projektu tesno sodelovala s Slovenijo, Ciprom, Italijo in regijo Andaluzija v Španiji pri izboljšanju blaginje in duševnega zdravja mladih.«

Ministrstvo za zdravje bo v sodelovanju z Evropsko komisijo in UNICEF-om, ki je izvajalec projekta, aktivnosti v Sloveniji usmerjalo v izboljšanje povezanosti zdravstvenih, psihosocialnih in drugih podpornih storitev za krepitev zdravega življenjskega sloga in duševnega zdravja otrok in mladih s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

Državni organi, lokalne skupnosti, šole, športne organizacije, centri za socialno delo, centri za krepitev zdravja, mladinske organizacije in druge ključne zainteresirane strani bodo lahko v okviru projekta okrepili znanje o dejavnikih prekomerne telesne teže in debelosti ter pridobili ustrezne kompetence za krepitev politik in programov, povezanih z zdravim življenjskim slogom in duševnim zdravjem.

uvodna govorka državna sekretarka Eva Vodnik z Ministrstva za zdravje

Državna sekretarka Eva Vodnik z Ministrstva za zdravje je ob tej priložnosti izpostavila prepletenost duševnega zdravja in debelosti: »Prekomerna telesna teža ima lahko negativen vpliv na duševno zdravje otrok in mladostnikov. Tisti, ki se soočajo s prekomerno težo ali z debelostjo, pogosto doživljajo dodatne psihične obremenitve, kot so nizko samospoštovanje, tesnoba in depresija. Obratno, lahko duševne težave vplivajo na vedenjske vzorce posameznika, tudi na pomanjkanje motivacije za telesno dejavnost in na nezdrave prehranjevalne vzorce, kar lahko vpliva na nastanek debelosti.«

V Sloveniji z medresorskim Nacionalnim programom o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 – Dober tek Slovenija že usmerjamo številne dejavnosti v podporo zdravemu življenjskemu slogu s ciljem preprečevanja prekomerne telesne teže, debelosti in bolezni, povezanih s prekomerno telesno težo. Cilj tega projekta bo prepoznava obstoječih dobrih praks in možnosti za izboljšave pri zgodnjem odkrivanju in obravnavi otrok in mladih s prekomerno telesno maso v povezavi z duševnim zdravjem, s poudarkom na tesnem sodelovanju z otroki in mladimi. Utrditi želimo tudi sodelovanje zdravstvenega, izobraževalnega, športnega in socialnega sektorja pri nudenju podpore tem otrokom in njihovim družinam.

»Zaznavamo namreč, da mnogi otroci oz. celotne družine, ko zaključijo s programi, ki jih ponujamo v zdravstvenem sektorju, potrebujejo v svojem lokalnem okolju trajno dodatno podporo za vzdrževanje zdravega življenjskega sloga,« je v svojem nagovoru še povedala državna sekretarka Eva Vodnik.

Izvršni direktor UNICEF-a Slovenija Tomaž Bergoč se je ob uradnem pričetku projekta zahvalil Evropski komisiji, ki je prepoznala vrednost tristranskega partnerstva med Ministrstvom za zdravje, Generalnim direktoratom za reforme in UNICEF-om pri premagovanju tega globalnega izziva. »Obravnavanje debelosti ni le lokalna skrb, temveč tudi globalni problem in globalna odgovornost. Zato nas veseli, da je v Sloveniji v osrčju projekta sodelovalni pristop različnih akterjev, kjer so kot deležniki prepoznani tudi mladi, ki ponujajo drugačen pogled in s tem krepijo ukrepe,« je še dodal Tomaž Bergoč.

Tomaž Bergoč, Unicef Slovenija

O projektu

V okviru instrumenta tehnične podpore (angleško TSI – Technical Support Instrument) Komisija sodeluje z oblastmi Cipra, Slovenije, Italije in Andaluzije v Španiji pri oblikovanju ukrepov, ki bodo okrepili dostopnost in kakovost storitev za dobro počutje in duševno zdravje, v skladu s Sporočilom o celovitem pristopu k duševnemu zdravju iz junija 2023.

TSI je glavno orodje Komisije za zagotavljanje tehnične podpore reformam v EU, kot jih določijo države. Je del Večletnega finančnega okvirja 2021-2027 in Načrta za okrevanje Evrope. Glavni cilj projekta “Blaginja in duševno zdravje otrok in mladih na prvem mestu« je okrepiti administrativno zmogljivost in spodbujati medsektorsko sodelovanje držav pri oblikovanju politik in programov, ki podpirajo zdrav življenjski slog in duševno zdravje mladih.

Projekt se bo osredotočil na ranljive skupine otrok in mladih, kot so otroci in mladi s slabšim socialno-ekonomskim položajem, tisti, ki živijo v institucionalnem okolju in migranti. Po pregledu in oceni obstoječih storitev za duševno zdravje mladih v teh državah, bo UNICEF delil dobre prakse med sodelujočimi državami članicami in izvajal ukrepe za krepitev zmogljivosti ter pripravil priporočila za izboljšave.

 

logotipi Ministrstva za zdravje, Evropske komisije in Unicefa

Ta projekt se izvaja s financiranjem Evropske unije preko Instrumenta za tehnično podporo.

Deli naprej