Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Za boljše izbire v prodajnih avtomatih

V torek, 3. 12. 2019, je v Mariboru na Fakulteti za zdravstvene vede potekala Strokovna konferenca ” Za boljše izbire v prodajnih avtomatih”, kjer so sodelovali predstavniki  Ministrstva za zdravje, Zveze potrošnikov Slovenije in Univerza v Mariboru – Fakultete za zdravstvene vede.

Ministrstvo za zdravje v okviru izvajanja nacionalnega programa Dober tek Slovenija v sodelovanju s partnerji izvaja ukrepe, ki vodijo k bolj zdravemu prehranjevanju.  Zato tudi ponudbi v prodajnih avtomatih namenjamo posebno pozornost. Opravljeni raziskavi  oz. do sedaj izvajani program so pokazali, da ponudba v avtomatih ne zagotavlja dovolj zdravih izbir.

Zaposlene, paciente in obiskovalce zavodov ter študente, bi želeli skozi sofinancirane programe nagovoriti, da tudi v prodajnih avtomatih izbirajo živila, ki so po svoji sestavi ustreznejša. Odločevalce v zavodih pa bi želeli spodbuditi k razmisleku o sporočilu, ki ga prenašajo ljudem skozi ponudbo, ki je na voljo v njihovem zavodu. Podatki kažejo, da se ponudba počasi, a kljub vsemu izboljšuje.

Verjamemo, da bodo priporočila glede ponudbe živil prodajnih avtomatov  z merili kakovosti, ki jih je pripravila Zveza potrošnikov Slovenije s partnerji pomagala izobraževalnim, socialno-varstvenim in zdravstvenim zavodom pri sklepanju pogodb v povezavi s prodajnimi avtomati, ki so postavljeni na njihovem območju in tako zagotavljati več zdravih izbir študentom, obiskovalcem zavodov, kot tudi pacientom in zaposlenim.

 

Več vsebine s konference TUKAJ

Deli naprej