Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kuhajmo zdravo in okusno, Usposabljanje za ponudnike prehrane

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v letošnjem letu pridobil finančna sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programa na področju prehrane in telesne dejavnosti (Uradni list RS št. 16/2017 in 18/2017) »Razvoj trajnostnega modela usposabljanj za zdravo ponudbo v organiziranih sistemih prehrane s predlogom postavitve nacionalne mreže ponudnikov usposabljanj o zdravi pripravi hrane«.

Pilotni Model prehranskih usposabljanj bo temeljil na vzpostavitvi modulov usposabljanj za različne oblike ponudnikov prehrane (vrtci,
šole, domovi za starejše, bolnišnice, delovne organizacije), pri čemer bodo upoštevane posebnosti določenih prehranskih smernic ter različne situacije (npr. dietna prehrana, nočno delo).

Med izvajanjem pilotnega Modela prehranskih usposabljanj se bodo programu pridružile še druge inštitucije (npr. vzgojno-izobraževalni zavodi (VIZ), domovi za starejše občane (DSO), zdravstveni domovi (ZD), delovne organizacije (DO) strokovna združenja, nevladne organizacije).

V sklopu programa bomo posebno pozornost posvetili:

  • razvoju inovativnega in trajnostno naravnanega modela strokovnepodpore organizacijam javne ponudbe prehrane preko praktičnih in teoretičnih usposabljanj,
  • izvedbi pilotnega testiranja modulov za usposabljanje  kuharskega osebja,
  • oblikovanju predloga mreže za izvajanje strokovnih usposabljanj kuharskega osebja na nivoju Slovenije.

Program se osredotoča na:

Povečanje ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja prebivalcev. Izboljšanje prehranjevanja otrok, mladostnikov in starostnikov ter drugih ciljnih skupin prebivalcev, ki se prehranjujejo v sistemih organizirane prehrane oziroma izven doma.

Ciljna populacija programa so:

  • kuharsko osebje v VIZ, delovnih organizacijah, domovih za starejše in v bolnišnicah,
  • vodje prehrane v VIZ, delovnih organizacijah, domovih za starejše in v bolnišnicah,
  • ostalo osebje, ki je v omenjenih organizacijah vključeno v proces
    nabave in delitve obrokov,
  • pacienti, ki se vključujejo v delavnice zdrave prehrane in hujšanja v Centrih za krepitev zdravja oziroma Zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih.

 

”Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Projekt / program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.”

 

Program vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje

V programu sodelujejo Biotehniški izobraževalni center, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije

Deli naprej