Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vsebino prodajnih avtomatov je mogoče izboljšati. Ali smo kupci pripravljeni na izboljšave?

slika avtomata za hrano z napisom veš kaj ješ

V okviru programa »MOJA IZBIRA = VEŠ, KAJ JEŠ IZBIRA!«, ki  ga sofinancira Ministrstvo za zdravje je 19. oktobra 2022 v Mariboru potekala predstavitev rezultatov, ki jih je prineslo pilotno testiranje ponudbe na več lokacijah. Rezultati raziskave, v kateri so na fakultetah in zdravstvenih ter socialno varstvenih ustanovah postavili pilotne prodajne avtomate z bolj zdravo ponudbo, potrjujejo, da ponudba vpliva na izbiro.

Ob povečanju deleža bolj zdravih izbir v prodajnih avtomatih se je povečala tudi njihova prodaja, tako v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah kot na fakultetah. Pri fakultetah podrobnejši pogled na prodajo v avtomatih izbranih treh fakultet razkrije velike razlike med njimi: skupna prodaja vseh prehranskih izdelkov na pilotnih avtomatih na Medicinski fakulteti UL je zrasla za 52 %, na Fakulteti za strojništvo UL pa padla za 36 %.

Tudi v izbranih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah se je prodaja bolj zdravih izdelkov povečala, je pa padla skupna prodaja vseh izdelkov, tudi za 20 %. Spremljanje prodaje je sicer potekalo omejen čas (14 dni), a kljub temu so rezultati večinoma spodbudni in potrjujejo ugotovitve raziskav iz tujine, ki ob uvedbi tovrstnih sprememb opozarjajo na kratkoročno nihanje prodaje.

Več vsebine na spletni strani Veškajješ

Deli naprej