Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vabilo občinam k aktivni vključitvi v Evropski teden mobilnosti

Spodbudimo starejše, da ponovno sedejo na kolo!

Letošnji teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, bo potekal pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj!«. Posvečen bo predvsem starejšim. Občine k sodelovanju v tem tednu vabi medresorska skupina za trajnostno mobilnost, ki deluje pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. Medresorska skupina spodbuja organizacijo delavnic »Ostanimo mobilni« ter izvedbo drugih spremljajočih aktivnosti, s katerimi lahko občine prispevajo k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi.

 

Regijske delavnice

Z regijskimi delavnicami, kjer se bodo prepletale vsebine prometa, zdravja, okolja in prometne varnosti želimo starejše celovito opozoriti na pozitivne vplive trajnostne mobilnosti na zdravje in okolje. Predstavili jim bomo drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih potovanj. Izpostavili bomo tudi koristi hoje za zdravje in dobro počutje. Med koristmi takega načina potovanja so tudi socialne, ekonomske in okoljske prednosti pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza.

Delavnice so priložnost, da starejši izrazijo svoje mnenje in izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti ter skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, državnih ustanov ter strokovnjaki razpravljajo o aktualni problematiki trajnostne mobilnosti med starejšimi.

 

Spodbujanje hoje in kolesarjenja

Spodbujanje aktivne mobilnosti oziroma hoje in kolesarjenja kot oblike transporta je eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega programa Dober tek Slovenija, s katerim želimo izboljšati gibalne navade prebivalstva.  Načrtovanje okolja za hojo in kolesarjenje je tesno povezano urejanjem prostora, prometa  in urbanističnim načrtovanjem. Zato je pomembno, da se različni sektorji  medsebojno povezujemo, pri tem pa tesno sodelujemo tudi z lokalnimi skupnostmi, ki poznajo potrebe na terenu.

 

 

Zainteresirane občine lahko več informacij in gradiv aza organizacijo delavnic najdejo na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.

Več informacij o ustrezni prehrani in telesni dejavnosti starejših pa najdete tukaj.

Deli naprej