Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vabilo k sodelovanju občinam, ki želijo v prvi polovici leta 2021 izdelati lokalni načrt hodljivosti

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi k sodelovanju občino, ki želi v prvi polovici leta 2021 izdelati lokalni načrt hodljivosti. Lani je bil prvi tak načt izdelan za občino Črna na Koroškem.

Občina s sodelovanjem pridobi:

 • predlog lokalnega načrta hodljivosti z okvirno investicijsko oceno ukrepov,
 • strokovno svetovanje pri načrtovanju ukrepov in rešitev za izboljšanje hodljivosti,
 • lokalno fokusno skupino ozaveščeno o pomenu načrotvanja zdravega bivalnega okolja.

Program sodelovanja bo potekal od februarja do poletja 2021.

Odzive pričakujemo do 27. januarja 2021.

O izboru občine bo odločila delovna skupina sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zdravje RS, IPoP – Inštituta za politike prostora in CIPRA Slovenija in Društva za varstvo Alp.

O izboru bomo javno poročali 22. februarja  2021. 

 Pričakujemo, da bo občina, ki jo zanima sodelovanje:

 • pripravljena takoj pričeti z delom,
 • imenovala za sodelovanje pristojno osebo,
 • oblikovala svojo delovno skupino,
 • posredovala pri oblikovanju lokalne fokusne skupine,
 • predstavila ključne kazalnike zdravja v občini, ki jih želi izboljšati z načrtovanjem hodljivosti okolja,
 • predstavila svoj pogled na vlogo hoje v razvoju naselja,
 • posredovala potrebne vhodne podatke o stanju v prostoru in druge informacije za delo.

Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki:

 • imajo izdelano Celostno prometno strategijo,
 • so povezane v Slovensko mrežo zdravih mest,
 • imajo šole, ki sodelujejo v mreži Zdravih šol,
 • imajo do 30.000 prebivalcev.

V primeru več izenačenih ponudb za sodelovanje, bodo o izboru odločali podatki o zdravju občine, predvsem tisti o telesnem fitnesu in prekomerni prehranjenosti otrok ter o srčno žilnih boleznih in sladkorni bolezni.

Prijavnica za sodelovanje je dostopna tukaj.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija – Zdravo uživaj in več gibaj!

 

Deli naprej