Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

V Sloveniji poteka svetovna kolesarska konferenca

slika družine, ki kolesari

Od 14. do 17. junija 2022 Ljubljana gosti  svetovno kolesarsko konferenco Velo-city. Tema letošnje konference je »Cycling the change«, v prevodu »Kolesari – spremembo ustvari«. Štiridnevna mednarodna konferenca pokriva vsebine s področja načrtovanja prometa, urbanega planiranja, umeščanja v prostor, turizma, promocije in razvoja kolesarstva, raziskav, in številne druge teme, ki so pomembne za nacionalne in lokalne odločevalce in vse strokovnjake, ki želijo prispevati k izboljšanju pogojev za kolesarjenje. V sklopu konference je 15. junija potekala tudi množična kolesarska parada po ljubljanskih ulicah v podporo kolesarjenju kot najbolj trajnemu in zdravemu načinu mobilnosti.

Dogodek, ki poteka že od leta 1980, organizira Evropska kolesarska federacija (European Cyclists’ Federation – ECF) skupaj s partnerskim mestom. Program konference je dostopen na www.velo-city2022.com.

Pred konferenco so partnerji dveh evropskih projektov – Danube Cycle Plans in SABRINA skupaj z EuroVelo koordinatorji stopili skupaj s ciljem zbližati mesta za bolj varne in prijetne kolesarske povezave. Tako so prejšnji teden, med 7. in 12. junijem 2022, skupaj prikolesarili po daljinski kolesarski povezavi EuroVelo 9 od Dunaja do Ljubljane. Ustavljali so se v mestih ob poti, se srečali s predstavniki lokalnih oblasti, predstavili pomembnost kolesarjenja z okoljskega, zdravstvenega, prometnega in gospodarskega vidika ter ozaveščali, da je za kolesarjenje, v katerem uživajo kolesarji vseh starosti in zmožnosti, pomembno poskrbeti za varno in prijetno kolesarsko infrastrukturo.

S seboj so pripeljali prvi nadnacionalni, vse-evropski načrt za promocijo kolesarjenja »Pan European Master Plan for Cycling Promotion«, ki je je bil sprejet maja 2021 na Dunaju  v sklopu  Dunajske deklaracije. Dokument, ki združuje izkušnje in strokovno znanje kolesarskih strokovnjakov iz 28 držav UNECE regije je zasnovan tako, da nacionalnim in lokalnim deležnikom pomaga pri prizadevanjih za učinkovito promocijo kolesarjenja. Sprejelo ga je 46 ministrov in državnih sekretarjev ter predstavnikov 41 držav. Sprejela ga je tudi Slovenija. Glavni cilj dokumenta je podvojiti število kolesarjev v regiji do 2030.

V sklopu projekta Danube Cycle Plans Ministrstvo za Infrastrukturo skupaj z Medresorsko delovno skupino pripravlja osnutek strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja.  Več informacij o projektu je na  projektni spletni strani.

 

 

 

Deli naprej