Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

V Sloveniji nam je uspelo zaustaviti in obrniti trend naraščanja debelosti otrok

Na Ministrstvu za zdravje s pristojnimi resorji, nevladnimi organizacijami, stroko in drugimi deležniki izboljšujemo prehranske navade in povečujemo telesno dejavnost med prebivalci Slovenije, od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. Na podlagi ukrepov nam je uspelo zaustaviti in obrniti trend naraščanja debelosti otrok. K temu je pripomogla Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje »Dober tek Slovenija« za obdobje 2015 – 2025, ki jo je sprejel Državni zbor RS.

Med najpomembnejše cilje pri obvladovanju otroške debelosti sodijo povečanje deleža dojenih otrok, delež otrok, ki redno zajtrkuje, uživa sadje in zelenjavo ter je redno telesno dejaven.

Na teh področjih izvajamo sistemske in projektne ukrepe. Pri tem sodelujemo s pristojnimi resorji, nevladnimi organizacijami, stroko in drugimi deležniki, ki vsak na svojem področju pomembno prispevajo k oblikovanju okolja za zdrave izbire.

Največ pozornosti bo v prihodnje treba posvetiti otrokom in mladostnikom iz družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom. Naš cilj je, da jim omogočimo življenje v okoljih, v katerih bodo lahko razvijali zdrave prehranske in gibalne navade.

Veseli nas dejstvo, da so se pretekli ukrepi, ki jih sistematično izvajamo od leta 2005, izkazali za uspešne. Povečal se je namreč delež mladih, ki redno zajtrkujejo in upadel delež mladih, ki pogosto uživajo sladke pijače.

Naj izpostavimo, da je Računsko sodišče pohvalilo dobro organizirano zdravo prehrano v vzgojno izobraževalnih zavodih in sistem strokovnega spremljanja prehrane v vrtcih in šolah, s katerim so zagotovljeni zdravi obroki vsem otrokom.

Priporočila Računskega sodišča bomo preučili in jih upoštevali pri nadaljnjem izvajanju nacionalnega programa.

Deli naprej