Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove 

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove z naslovom Uvrstite mobilnost med strateške priložnostiSmernice so namenjene vsem vrstam ustanov, od javnih, do zasebnih, večjih ali manjših. Cilj izdelave mobilnostnega načrta je z izvajanjem ukrepov, ki jih neka ustanova izbere v okviru mobilnostnega načrta, prispevati k manjšim prometnim obremenitvam cest ob prometnih konicah. Glavnino potovanj namreč opravijo prav zaposleni na poti na delo ali ko odpeljejo svoje otroke v šolo ali vrtec in cilj je, da se čim več teh potovanj opravi na trajnosten način – peš, s kolesom ali javnim prevozom. 

S spodbujanjem aktivnega transporta zmanjšujemo lastne transportne stroške in ogljični odtis, dnevna potovanja pa postanejo oblika telesne dejavnosti, s katero krepimo zdravje.

Deli naprej