Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove 

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove z naslovom Uvrstite mobilnost med strateške priložnostiSmernice so namenjene vsem vrstam ustanov, od javnih, do zasebnih, večjih ali manjših. Cilj izdelave mobilnostnega načrta je z izvajanjem ukrepov, ki jih neka ustanova izbere v okviru mobilnostnega načrta, prispevati k manjšim prometnim obremenitvam cest ob prometnih konicah. Glavnino potovanj namreč opravijo prav zaposleni na poti na delo ali ko odpeljejo svoje otroke v šolo ali vrtec in cilj je, da se čim več teh potovanj opravi na trajnosten način – peš, s kolesom ali javnim prevozom. 

S spodbujanjem aktivnega transporta zmanjšujemo lastne transportne stroške in ogljični odtis, dnevna potovanja pa postanejo oblika telesne dejavnosti, s katero krepimo zdravje.

Deli naprej