Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Utrinki z 2. nacionalne kolesarske konference – Vsi na isti poti

udeleženci na poti s kolesi

V Narodnem domu Celje je 12. in 13. junija potekala 2. nacionalna kolesarska konferenca  v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Mestno občino Celje. Na konferenci je sodelovalo več kot 100 udeležencev.

Prvi dan

konference so sodelujoči domači in tuji strokovnjaki govorili o kolesarjenju kot o prometnemu načinu dnevne mobilnosti, slišali pa smo lahko tudi praktične primere dobrih praks spreminjanja potovalnih navad.

organizacijski odbor konference

Udeležence so ob odprtju konference pozdravili

  • minister Bojan Kumer v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, veleposlanik kraljevine Nizozemske,
  • Johan Verboom, župan Mestne občine Celje Matija Kovač in
  • dr. Marjeta Recek z Ministrstva za zdravje.

 

V uvodnem predavanju je priznani nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek predstavil pomen povezave med gibanjem, procesi v možganih in ohranjanjem zdravja.

dr. Pirtošek

Kot je povedal, je kolesarjenje zdravilo, ki med drugim zmanjšuje stresni hormon kortizol in prispeva k daljšemu in bolj kakovostnemu življenju.

Martin Eder z Ministrstva za podnebje, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo v Avstriji je predstavil avstrijsko kolesarsko strategijo. Kot pravi, je nacionalna kolesarska strategija prvi korak na poti k zmanjševanju emisij, ki jih povzroča transport. V avstrijski nacionalni strategiji imajo svoje mesto tako promocija in osveščanje kot investicije v infrastrukturo, kot so npr. parkirišča za kolesa. Med ključnimi ukrepi na nacionalni ravni vidi dvig parkirnin v mestih in omejitev hitrosti na 30km/h.

Nizozemska je poleg Danske ena kolesarjem najbolj prijaznih držav. Kljub temu, da kolo za dnevno mobilnost uporablja kar ena četrtina državljanov, so njihovi cilji še višji. Erik van den Eijnden z Ministrstva za infrastrukturo in vode na Nizozemskem je predstavil pot od nacionalne strategije do njene implementacije. Poudaril je, da kako pomembno je pri tem sodelovanje vseh deležnikov, upoštevanje potreb kolesarjev in razumevanje človeške plati mobilnosti. Zanimiv ukrep, ki se ga poslužujejo na Nizozemskem, je vključevanje stanovanjske politike in umeščanje novogradenj na področja z razvitim javnim potniških prometom in kolesarjem prijazno infrastrukturo. Cilj 10-letne strategije, ki jo uresničujejo preko projekta »Tour de Force«, je 20% več prevoženih kilometrov na kolesu na nacionalni ravni.

Milena Černilogar Radež z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je v svoji predstavitvi omenila, da so si deležniki, ki so bili vključeni v pripravo strateškega načrta za razvoj kolesarstva kot vizijo zadali Slovenijo kot kolesarsko državo, in izpostavila, da imamo še veliko potenciala za razvoj kolesarstva, predvsem na področju dnevne mobilnosti.

Gregor Steklačič iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je povzel ključne dosežke in ugotovitve iz pretekle perspektive Evropske kohezijske politike s področja investicij v kolesarstvo ter predstavil ukrepe, ki bodo podprti v bodoči finančni perspektivi. Predvsem bo v razpisnih pogojih večji poudarek zagotavljanju višjih standardov pri izgradnji kolesarske infrastrukture. Namreč, če omogočimo pogoje za kolesarjenje, ki so prijazni do ranljivih skupin uporabnikov, potem smo poskrbeli za boljše in varnejše kolesarjenje vseh.

Na okrogli mizi z naslovom »Kako kolesarjenje kot oblika trajnostne mobilnosti in telesne dejavnosti  vpliva na okolje, zdravje, podnebje in energetsko učinkovitost« so se sodelujoči govorci strinjali, da so mehki ukrepi za trajnostno mobilnost potrebni, govorci na okrogli mizivendar niso zadostni za korenito spreminjanje navad ljudi, ki svobodo premikanja še zmeraj povezujejo predvsem z avtomobilom.

Andrej Gnezda z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je poudaril, da je  promet velik problem, ki se ga moramo zaradi podnebnih sprememb lotiti takoj. Država bo še naprej podpirala občine pri gradnji kolesarske infrastrukture, ne le finančno, temveč tudi s svetovanjem o pravilnem umeščanju. Matjaž Česen z Inštituta Jožef Stefan je potrdil, da znašajo emisije iz prometa 40%, večina iz avtomobilskega prometa. Da bi dosegli nacionalne cilje do leta 2050, bi morali zmanjšati ogljični odtis iz 4.000 kilo ton na 70 kilo ton emisij.

Nela Halilović meni, da smo Slovenci zelo navezani in odvisni od osebnih avtomobilov, več kot pol poti je krajših od 2 km, čeprav to velikokrat ni najhitrejša izbira. Zato je letos stekla nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo za spodbujanje opravljanja dnevnih poti v službo s kolesom. V enomesečnem pomladanskem izzivu je sodelovalo 1.212 kolesarjev, ki so skupaj opravili 105.468 km in s tem okolju prizanesli s 16 tonami CO2 emisij oz. toliko, kolikor ga v enem letu absorbira 331 dreves.

Prvi dan se je zaključil s predstavitvijo primerov dobrih praks iz lokalnega okolja. Miran Gaberšek iz Mestne občine Celje in Urša Dorn iz Zavoda Celeia sta predstavila novosti v savinjsko-celjski regiji, med drugim številne nove kolesarske povezave s sosednjimi mesti. udeleženci na poti s kolesi

Zadnji del, ki ga je vodila Anja Gomilšek iz Zavoda Vozim, je zagotovo navdihnil udeležence.  Saša Košec Jazbinšek iz podjetja Cetis, Tina Špenko iz Decathlona in Alen Obrez iz Mestne občine Celje so predstavili, kako so se lotili projekta dnevne mobilnosti v svojih kolektivih.
Kot je povedala Tina Špenko, jih veseli odziv zaposlenih, ki jim več od finančne nagrade (dodatnih 0,21 eur za vsak kilometer trajnostnega prihoda na delo) pomeni boljše počutje. V Mestni občini Celje so za spodbujanje trajnostnega prihoda na delo uvedli 4-tedensko zbiranje točk in tekmovanje med oddelki.

Po »podnebju prijaznejšem kosilu« so predstavniki občine Celje udeležence popeljali po mestu na ogled kolesarske infrastrukture, najbolj zagnani pa so kolesarski izlet podaljšali vse do Žalca.

Drugi dan konference se je začel s predavanjem Tjaše Knific z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je skozi prizmo zadnjih epidemioloških podatkov spregovorila o problemu sedentarnega vedenja in s tem povezanem bremenu debelosti. Priporočila NIJZ gredo v smeri skrajševanja sedentarnega vedenja in povečanja telesne dejavnosti, ob skrbi za zadosten in kakovosten spanec.

Samo Rauter s Fakultete za šport je v predavanju z naslovom »Kaj moramo vedeti preden sedemo na kolo« med drugim predstavil najpogostejše napake pri rekreativnem kolesarjenju, kot so pomanjkljiva priprava na kolesarjenje, neustrezna izbira kolesa in trase.

Primož Jeralič z Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in David Razboršek iz Zavoda Vozim, oba ročna kolesarja, sta izpostavila, da lahko s celostnim in vključujočim pristopom na kreativen način spodbujamo spremembe navad. Predstavila sta razvoj parakolesarstva v Sloveniji, ​različne oblike kolesarjenja invalidov in ​pilotni projekt Kolesarji brez ovir.

O skupnostnem pristopu na področju telesne dejavnosti in kolesarjenja v lokalni skupnosti je govorila Andrea Backović Juričan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predstavila je delovanje centrov za krepitev zdravja in možnosti sodelovanja med zdravstvom in drugimi sektorji pri spodbujanju kolesarjenja.

Tomaž Gorenc z Inštituta za zdravje in okolje je predstavil problematiko onesnaženga zraka in možnosti za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaževalom iz prometa s smernicami za otroke, mladostnike, šole in lokalne skupnosti, ki vključujejo tudi spodbujanje ob vodi s kolesiotrok in staršev k hoji in kolesarjenju.

Maja Simoneti z Inštituta za politike prostora je z udeleženci delila izkušnje iz prakse spodbujanja aktivne hoje v šolo. V okviru projekta »Aktivno v šolo in zdravo mesto« so izvedli raziskavo,  ki kaže, da si otroci želijo hoditi v šolo peš in s kolesom. Namen projekta je podpreti šole, občine, starše in otroke pri omogočanju aktivne hoje v šolo, promocija aktivne mobilnosti za zdravje in umeščanja skrbi za zdravje v prostorsko in urbanistično načrtovanje.

Neža Adamič z Društva za kulturo inkluzije in strokovna delavka v športu invalidov na Centru Janeza Levca Ljubljana je poskrbela za aktivne odmore med konferenco, v svoji predstavitvi pa je prikazala kako poteka delo oz. vključevanje oseb s posebnimi potrebami in specifike dela z njimi. Izpostavila je pomen ustrezne infrastrukture, prilagojenih koles in omogočanje enakopravnega sodelovanja ranljivim skupinam.

Anja Zagomilšek iz Zavoda VOZIM je govorila o tem, da mlade premalo poslušamo in jih premalo vključujemo v pomembne odločitve. V Zavodu Vozim si prizadevajo, da bi mladi (so)oblikovali sistem varne in trajnostne mobilnosti. udeleženci konference zunaj ob kolesihKot primer dobre prakse je navedla Mestno občino Celje, ki v procese ustvarjanja vsebin zanje vključuje mlade in jim omogoča aktivno participacijo. Tak primer je akcija Celje se pelje trajnostno v šolo, v kateri je sodelovalo 10 osnovnih šol in 2.347 učencev. V nekaterih razredih so zabeležili več kot 90% trajnostnih prihodov v šolo.

Na okroglo mizo o pomenu izobraževanja in vključenosti mladih v načrtovanje oblik trajnostne mobilnosti sta Anja Zagomilšek iz Zavoda Vozim in Sonja Majcen iz Mladinskega centra Celje povabili dijake celjskih srednjih šol, ki so predstavili svoj pogled in rešitve za trajnostno mobilnost.

Konferenca se je zaključila s predstavitvijo 29. Kolesarske dirke po Sloveniji. Prireditev je v 30-ih letih postala vrhunski mednarodni športno – turistični projekt, ki na slovenske ceste pripelje najboljše kolesarje sveta. Začetek letošnje dirke je bil prav v Celju, 14. junija.

Udeleženci konference so imeli po zaključeni konferenci možnost vodenega kolesarjenja v okolici Celja z ogledom lokacije, kjer se bo dirka začela. Oba dneva so na ploščadi pred Narodnim domom potekale spremljevalne aktivnosti, med drugim je bila v okviru akcije Polni zagona na voljo tudi popravljalnica koles.

 

Foto: Jan Hajšen

Deli naprej