Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Tesen preplet resornih politik in sodelovanje vodi k boljšemu zdravju prebivalcev

V okviru izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, Dober tek Slovenija, so bile v sodelovanju resorjev izvedene številne aktivnosti za izboljševanje navad prehranjevanja in spodbujali prebivalcev k redni telesni dejavnosti. Poudarjamo pomen zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izboljševanja sestave živil, omejevanja oglaševanja nezdravih živil otrokom, spodbujanje aktivne mobilnosti, redne telesne dejavnosti od otroštva do starosti ter krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri izboljševanju navad prebivalstva. Raziskave kažejo že nekatere ugodne trende.

Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija, v sestavi državnih sekretarjev, se je danes seznanila z dosedanjim potekom izvajanja nacionalnega programa in njegovimi dosežki ter predlogom novega Akcijskega načrta do leta 2022.

Od sprejema nacionalnega programa smo skupaj izvedli številne aktivnosti, ki so jih izvajala vsa ministrstva, vključena v nacionalni program. Skupna prizadevanja se odražajo v nekaterih ugodnih trendih na področju rednega zajtrkovanja, pogostejšega uživanja zelenjave in sadje, manj pogostemu pitju sladkih pijač. “Razveseljiv je tudi podatek o postopnem umirjanju trenda naraščanja debelosti in čezmerne teže pri otrocih in mladostnikih, kljub temu pa je pred nami še veliko izzivov za izboljšanje stanja”, je povedala državna sekretarka Simona Repar Bornšek, predsedujoča današnjega sestanka.

“Ideje in aktivnosti, ki jih nameravamo izvesti v okviru novega akcijskega načrta do leta 2022, so številne. A le z dobrim sodelovanjem med resorji in drugimi deležniki lahko dosežemo ambiciozne cilje, ki smo si jih zastavili v nacionalnem programu. To pa je dolgoročno zmanjšanje debelosti in kroničnih bolezni”, je poudarila državna sekretarka.

 

Deli naprej