Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Skupaj spodbujamo zdrav življenjski slog – Kulturni bazar 2018

kulturni bazar 2018

kulturni bazar 2018

kulturni bazar 2018

Ministrstvo za zdravje skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na Kulturnem bazarju kot partner sodeluje že peto leto. Z organizatorji nas povezuje skupno poslanstvo – spodbujanje zdravega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih, kamor poleg športa prištevamo tudi kulturo in druge ustvarjalne oblike preživljanja prostega časa.

Medsektorsko sodelovanje v okviru dveh izobraževalnih dogodkov je bilo ponovno usmerjeno v spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti. Aktivnosti so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek, Slovenija.

Izobraževalni sklop Kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje je povezoval kulturno-umetnostno vzgojo z okoljem in prostorom, vzgojo, izobraževanjem in športom, gibanjem in zdravjem ter naravo. Posebej je bila izpostavljena gozdna pedagogika, ki spodbuja gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za celostno doživljajsko učenje. Spoznali smo, kako potekata učenje in poučevanje, ki je kombinacija odprtega učnega okolja (park, igrišče, gozd, trg, bajer, knjižnica …) in raziskovalno-doživljajski pristop ter izvedeli, kako lahko  vrtci in šole iz narave črpajo umetnost in ustvarjajo ali pa otroke spodbujajo k gibalnim in športnim dejavnostim v naravi.

Na stojnicah v preddverju Cankarjevega doma so se predstavili kakovostni javnozdravstveni programi za vrtce in šole na temo telesne dejavnosti in prehranjevanja, ki jih izvaja NIJZ.

Ob tej priložnosti je bil na stojnicah predstavljen tudi skupni medresorski projekt Zdravje skozi umetnost, nastal leta 2015, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter kulturnimi ustanovami. Gre za poskus povezovanja umetnosti in znanosti, zdravja in umetniških del, z namenom približati strokovno zahtevne zdravstvene teme tistim, ki vzgajajo in poučujejo otroke in mladostnike. Na voljo sta dva priročnika, objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Smernice za pedagoške delavce za pogovore o izbranih zdravstvenih temah Zdravje skozi umetnost in Priročnik izbranih kulturnih vsebin Skozi umetnost o zdravju. Priročnika skupaj ponujata vpogled v nekatere ključne usmeritve za delo z mladimi ob obravnavi zahtevnih zdravstvenih tem, kot so duševno zdravje, zdravo prehranjevanje, telesna dejavnost, spolnost, problematika alkohola, drog in tobaka. Na praktičen način nakažejo, kako teme odpreti, kako jih obravnavati na strokoven način, pri čemer opozarjajo tudi, na kaj vse morajo biti pedagoški delavci pri tem pozorni. Smernice lahko pedagoški delavci uporabljajo pri obravnavi umetniških del, kot tudi samostojno, npr. za pogovore o izbranih temah na razrednih urah, ob dnevnih dejavnosti ipd.

 

Deli naprej