Seznam prejemnikov JR za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti do 2022

Ministrstvo za zdravje je izvedlo postopek Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti do 2022 (Uradni list RS, št. 36/19).

Na javni razpis pravočasno prispelo 64 vlog, od tega 21 nepopolnih vlog. Prijavitelji nepopolnih vlog so bili pozvani k dopolnitvi, ki so jo opravili v določenem roku. Ena izmed vlog je presegla največji možni zaprošeni znesek, zato se je zavrgla.

Komisija je opravila strokovni pregled  63 popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Po končanem ocenjevanju komisija predlaga 25 vlog za sofinanciranje.

Poročilo o upravičencih sredstev na področju prehrane in telesne dejavnosti DTS 191219 Vloge so navedene v vrstnem redu prispelih vlog.

Deli naprej

ENG