Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Preko programa Aktivno v šolo in zdravo mesto bo lokalni načrt hodljivosti pripravila tudi občina Piran

Na drugi poziv občinam  za podporo pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto se je odzvalo 10 občin. Za najbolj prepričljivo se je tokrat izkazala prijava občine Piran. Načrt hodljivosti je v okviru programa že pripravila občina Črna na Koroškem. Prihodnje leto bodo občine ponovno povabljene k sodelovanju. Še eni občini bo tako omogočena pomoč pri načrtovanju hoji prijaznega okolja. Občini Piran želimo uspešno delo!

Komisija je iskala občino, ki je s prijavo pokazala visoko stopnjo motivacije za sodelovanje in kateri bo sodelovanje lahko pomagalo do sprememb, ki bi jih sama težko sprožila, in ki v svoji okolici še nima drugih dobrih zgledov. Komisijo je zanimalo tudi, kako dobro občina razume povezavo med vsakdanjo hojo in zdravjem, kako prepoznava svoje izzive na tem področju in kako hitro si jih želi nasloviti. Upoštevani so bili tudi prednostni kriteriji poziva.

Prijava občine Piran odraža veliko potrebo in motivacijo občinske uprave za zagon sprememb na področju hoje ter visoko stopnjo zavedanja o pomenu hoje za javno zdravje prebivalcev. Predstavnik občine je pokazal dobro razumevanje pomena povezovanja med delovnimi področji in lokalnimi akterji za dosego potrebnih sprememb ter tudi tega, da se s pripravo lokalnega načrta hodljivosti za občino in vključene akterje šele začenja dolgotrajnejši proces delovanja v prid hoji in zdravju prijaznega urejanja prostora. Hkrati občina Piran izpolnjuje tudi vse prednostne kriterije tokratnega poziva.

Inštitut za politike prostora, ki izvaja program, bo še naprej skrbel za to, da se bodo izkušnje z načrtovanjem hoji prijaznega okolja in sodelovanja s Piranom in Črno na Koroškem preko javnih objav in dogodkov širile tudi drugam. Za prenos in razširitev znanja bo v prihodnje občinam na razpolago tudi seminar o načrtovanju zdravega bivalnega okolja.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Pri načrtovanju zdravega mesta je lahko prostorskim načrtovalcem v občinah v pomoč tudi priročnik Ven za zdravje, ki ga je s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje pripravil Urbanistični inštitut.

Deli naprej