Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili

prehranske smernice v2

prehranske smernice v2

prehranske smernice v2

Ministrstvo za zdravje je na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, oblikovalo prehranske smernice, ki bodo ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev v pomoč pri oblikovanju lastnih pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili o živilih v času otroških programov.

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Ur. l. RS št. 87/11 in 84/15) določa, da morajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev v šestih mesecih od objave prehranskih smernic, oblikovati lastna pravila ravnanja in jih javno objaviti.
Pravila ravnanja se nanašajo na oglase o živilih, ki vsebujejo hranila in snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, kot so zlasti maščobe, trans maščobne kisline, sol ali natrij in sladkorji, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo.

Zmanjšanje oglaševanja navedenih živil otrokom bo pomembno prispevalo k bolj zdravim prehranjevalnim navadam, s tem pa posledično na zmanjšanje debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni pri otrocih.

To je tudi eden izmed ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, ki s številnimi ukrepi spodbuja zdrave prehranske navade, ki so dobra popotnica kakovostnemu življenju.

S tem ukrepom se Slovenija pridružuje evropskim državam, ki izvajajo skupni evropski akcijski načrt za preprečevanje debelosti pri otrocih na področju omejevanja trženja živil otrokom.

Pričakujemo, da bodo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev v zakonsko določenem šestmesečnem roku oblikovali lastna pravila ravnanja v zvezi z oglaševanjem živil otrokom in s tem pripomogli k doseganju cilja bolj zdrave družbe.

Deli naprej