Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pot v šolo je lahko zabavna in zdrava

varna pot v sÿolo / junij 2018

Pešbus: varna pot v šolo / junij 2018

IPoP – Inštitut za politike prostora je na današnji novinarski konferenci na osnovni šoli Koseze v Ljubljani predstavil program Aktivno v šolo, s katerim spodbujajo aktivno prihajanje v šolo in telesno dejavnost slovenskih šolarjev. V okviru programa otroci v spremstvu odraslih organizirano hodijo v šolo peš ali s kolesom, izvajalci pa šole podpirajo z izobraževalnimi seminarji, nasveti in gradivi. Otroci s Pešbusom in Bicivlakom potujejo v šolo po vnaprej začrtanih poteh, s stalnimi postajami in urnikom. Pešbus in Bicivlak sta na slovenskih šolah vedno bolj priljubljena. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija, s katerim želi ministrstvo izboljšati prehranske in gibalne navade Slovencev.

 

IPoP – Inštitut za politike prostora izvaja program Aktivno v šolo v sodelovanju z društvoma Focus, društvo za sonaraven razvoj in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program je eden od tistih s katerim si na IPoP prizadevajo za trajnostno mobilnost, hkrati pa je neposredno nadaljevanje programa Zdrav šolar, s katerim je IPoP ob podpori Ministrstva za zdravje zagnal izvajanje Pešbusa in Bicivlaka v Sloveniji. IPoP svoja prizadevanja za trajnostno mobilnost tudi sicer uveljavlja na različnih področjih in v sodelovanju z različnimi partnerji.

 

Današnje srečanje je zbrane nagovorilo k razmisleku o tem, na kakšne načine prihajajo slovenski otroci v šolo,  kako to vpliva na njihovo zdravje in kakšne navade s tem razvijajo otroci. Ugotovitve iz programa kažejo, da si veliko več otrok želi prihajati v šolo peš ali s kolesom, kot jih ima zares možnost tako hoditi v šolo. Izvajalci programa tudi ugotavljajo, da se otroci zelo dobro zavedajo prednosti aktivnega prihoda v šolo in slabosti vožnje z avtom. Pri izbiri načina prihoda v šolo so otroci odvisni od odraslih in konec šolskega leta je lepa priložnost, da odgovorni na šolah, starši in otroci skupaj razmišljajo o praksi prihodov v šolo, da preizkusijo kaj novega in načrtujejo organizacijo poti v šolo za naslednje šolsko leto.

 

Danes zjutraj so na OŠ Koseze nekateri učenci prišli s Pešbusom in Bicivlakom, te dni je v Kosezah aktualnih pet prog Pešbusa in ena proga Bicivlaka. Proga Bicivlaka se začne pred gasilskim domom v Podutiku, ena od prog Pešbusa, ki jo spremlja učiteljica razrednega pouka in koordinatorica aktivnosti Andreja Duh, pa ima začetno postajo v naselju Mostec in tri vmesne postaje. Pešbus in Bicivlak spodbujata organiziran aktiven prihod otrok v šolo in zahtevata dobro sodelovanje med starši, otroci, spremljevalci na progah in sodelujočimi predstavniki šole.

Bicivlak: aktivno v šolo / junij 2018

Ravnateljica OŠ Koseze Lorieta Pečoler je povedala, da šola aktivno sodeluje v dejavnostih programa že od njegove pilotne izvedbe: »V programu sodelujemo že tretje leto in ga v celoti podpiramo. Ideje programa, da se učenci čim več gibajo, družijo in s tem razvijajo samostojnost, so nam blizu, saj jih imamo zapisane v viziji naše šole. Z Bicivlakom in Pešbusom želimo prispevati k temu, da bi se naši učenci čim več gibali in s tem pozitivno vplivali na zdravje in gibanje otrok in tako zmanjšali delež časa, ki ga  preživijo v avtomobilu, ko jih prevažajo na različne dejavnosti. Na ta način jih učimo tudi odgovornosti in varnega vključevanja v promet.« Zaključila je z besedami: »Naša želja je, da bi projekt postal vsakodnevna rutina in da bi trajal preko celega šolskega leta, ne le 14 dni v letu.«

Program Aktivno v šolo je predstavil direktor IPoP Marko Peterlin. Predstavil je cilje, ki jih zasleduje program in ključne aktivnosti programa, ki poleg podpore šolam za izvedbo organizirane hoje in kolesarjenja v šolo vključuje podporo samostojni poti v šolo in podporo aktivni poti v šolo v okviru šolskih okolišev.

 

Zbrane je nagovorila tudi predstavnica Ministrstva za zdravje Janja Križman Miklavčič z Direktorata za javno zdravje, ki je opozorila na velik pomen telesne dejavnosti za zdravje otrok in poudarila, da so na ministrstvu zelo zadovoljni,  ker je odziv šol in staršev na program Aktivno v šolo dober in ker otroci očitno z veseljem potujejo s Pešbusom in Bicivlakom. Izpostavila je, da program omogoča, »da lahko šole v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi poiščejo rešitve, ki so za njihovo okolje najprimernejše, varne, prijetne in uresničljive, IPoP pa jim pri tem pomaga s pomočjo priporočil in izkušenj, ki se razvijajo v procesu izvajanja programa in so del izobraževanj in podpore, ki jo zagotavlja program šolam«.  Pojasnila je tudi: »Otroci, ki se bodo zgodaj naučili zdravih življenjskih navad, bodo tudi kasneje  v mladosti in v odrasli dobi, kljub pomanjkanju prostega časa in naraščajočim obveznostim, lažje ohranjali zdrave gibalne navade, seveda ob ustrezni podpori predvsem domačega in tudi šolskega okolja. Pomembno je, da smo jim odrasli za zgled, da se potrudimo, in jim omogočimo  in jih spodbujamo k telesni dejavnosti ne samo v šoli, temveč tudi v prostem času.«

 

Andreja Duh, učiteljica razrednega pouka na OŠ Koseze in koordinatorica aktivnosti Pešbus je povedala, da se je za program navdušila, ker ji je zbudil spomin na lastne prijetne izkušnje s spremljano potjo v šolo in poudarila, da tisti otroci , ki hodijo peš »dnevno mero telesne aktivnost opravijo že zjutraj in so zato pri pouku zbrani in osredotočeni« ter dodala  še: »Pospremiti otroka v šolo in ga ob tem naučiti opaziti spremembe v domačem okolju je neprecenljivo. Opazovali smo labodjo družino. Naučili smo se prečkati cesto, varno obhodili delo na cesti, pozdraviti soseda … Teh možnosti zaradi narave dela nimajo vsi starši, zato smo se tako učitelji kot starši povezali in si med seboj pomagali.«

 

V razpravi se je oglasil tudi učitelj Miha Dragoš, ki otroke spremlja na progi Bicivlaka in je poročal o izključno dobrih izkušnjah ter hkrati opozoril na to, da je morda standard varovanja otrok nekoliko pretiran, na dva otroka je treba namreč zagotoviti po enega odraslega spremljevalca.

 

Program Aktivno v šolo neposredno naslavlja spodbujanje telesne dejavnosti otrok, podpira šole pri organizaciji Pešbusov in Bicivlakov in spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa in vključevanja gibanja v vsakodnevne dejavnosti. V okviru Pešbusa in Bicivlaka gredo otroci z odraslimi spremljevalci v šolo peš ali s kolesom po vnaprej dogovorjeni poti. Po stalnem urniku se ustavljajo na postajah in po poti pobirajo nove učence. Spremljevalci so navadno starši, ki se pri opravljanju te naloge izmenjujejo ter tako nekatere dni vodijo skupino otrok v šolo, ostale dni pa so prosti. Takšno prakso v različnih oblikah in pod različnimi imeni poznajo v mnogih državah; Pešbusu v anglosaških državah rečejo Walking bus, v Italiji in Švici pa Pedibus.

 

V Sloveniji so bili leta 2016 pilotno izvedeni prvi Pešbusi in Bicivlaki na treh osnovnih šolah, dveh v Ljubljani in eni v Novi Gorici. Lansko pomlad pa so Pešbuse s podporo IPoP – Inštituta za politike prostora izvajale štiri šole, v Novem mestu, Novi Gorici, Ilirski Bistrici in Ljubljani, kjer se je okoli 170 šolarjev pridružilo tej zabavni, varni in predvsem zdravi poti v šolo. Jeseni 2017 se je izvedbi pridružilo že 8 šol in okoli 250 otrok, letošnjo pomlad pa so koordinatorji k sodelovanju ponovno povabili občine in šole po vsej Sloveniji. V okviru programa so bila v spomladanskem terminu izvedena tri usposabljanja za spremljano pot v šolo, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru, ki se jih je udeležilo več kot 50 predstavnikov šol in občin. Prve letošnje izvedbe Pešbusov in Bicivlakov je za pomlad napovedalo 23 šol in občin. Za prihodnje leto pa si izvajalci projekta Aktivno v šolo želijo, da bi se ob novem šolskem letu k izvajanju Pešbusa in Bicivlaka pridruži še več slovenskih osnovnih šol.

 

Več na spletni strani aktivnovsolo.si in na www.facebook.com/aktivnovsolo/.

 

Več informacij:

  1. Maja Simoneti, maja.simoneti@ipop.si, 031 306 772

Marko Peterlin, marko.peterlin@ipop.si, 059 63 683

 

Fotografije:

Izvedba Pešbusa na OŠ Koseze junija 2018 / Foto: Luka Vidic

Deli naprej