Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OMOGOČIMO OTROKOM AKTIVNO POT V ŠOLO

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je 17. septembra potekala zaključna konferenca programa Aktivno v šolo, ki ga izvaja Inštitut za politike prostora s podporo Ministrstva za zdravje. V tem tednu Pešbus izvaja 60 osnovnih šol po Sloveniji.

Program spodbuja organizirano hojo mlajših otrok v šolo s Pešbusom, šolam in občinam pa ponuja podporo pri organizaciji in promociji te aktivnosti med otroci in starši. Njegov namen je priprava otrok na kasnejšo samostojno aktivno pot v šol in promocija hoje in kolesarstva za zdravje.

Na konferenci so se srečali s predstavniki šol, občin in nevladnih organizacij, ki se v svojem okolju zavzemajo za to, da bi šolarji hodili v šolo peš in s kolesi.

Udeleženci so izvedeli, zakaj Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za infrastrukturo podpirata aktivno mobilnost otrok. Predstavljeni so bili dosežki programa, in  različni pogledi na izvajanje Pešbusa in Bicivlaka s strani izvajalcev in koordinatorjev, učiteljev, predstavnikov občin in drugih lokalnih organizacij.

Ministrstvo za zdravje je ob tej priložnosti izpostavilo, kako pomembno je, da pobudniki in zagovorniki aktivne poti v šolo postanejo starši, šole in lokalne skupnosti in jih povabilo, da na osnovi priporočil in izkušenj programa Aktivno v šolo, poiščejo sebi lastne rešitve, ki bodo za njihovo okolje najprimernejše, varne, prijetne, uresničljive in predvsem trajne.

Marjeta Ferkolj Smolič iz OŠ Grm iz Novega mesta,

Andrejka Fajmut, prof. RP, iz OŠ Črna na Koroškem,

Miha Lovše (Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo), koordinator Pešbusa na osnovnih šolah v Mariboru in

Bojana Lukan iz Občine Bled

so predstavili dobre prakse izvajanja aktivne poti v šolo v svojih okoljih, za  kar jim na Ministrstvu za zdravje še posebej čestitamo in jim želimo uspešno delo še naprej! Čestitamo tudi vsem ostalim šolam, ki uspešno spodbujajo aktivno pot v šolo!

 

Utrinek z OŠ Grm, Novo mesto
Foto: MONM in Marjeta Ferkolj Smolič

Utrinki s Pešbusa z Občine Črna na Koroškem
Foto: Občina Črna na Koroškem

Deli naprej