Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Od 7. aprila naprej je prepovedano trženje živil z več kot 2 g industrijsko dodanih trans maščob na 100 g maščob

V lanskem letu uveljavljen Pravilnik o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih, ki je proizvajalcem živil postavil enoletno prehodno obdobje za prilagoditev sestave živil, od 7. aprila 2019 prepoveduje trženje živil z več kot 2 g industrijsko dodanih trans maščob na 100 g maščob. Ker so trans maščobe prepoznane kot eden izmed glavnih dejavnikov za razvoj srčno-žilnih bolezni, smo na Ministrstvu za zdravje zadovoljni, da smo s predpisom omejili njihovo vsebnost in tako zaščitili zdravje prebivalcev.

 

Ocena tveganja za zdravje na osnovi podatkov nacionalne raziskave »Trans maščobe v živilih«, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je pokazala, da so na našem trgu prisotna tudi živila z visoko vsebnostjo trans maščob, ki lahko ogrožajo zdravje prebivalcev. Zato je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s strokovnjaki in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo pravilnik, ki omejuje vsebnost transmaščob v živilih na 2 g/100 g skupnih maščob. Enoletno prehodno obdobje za prilagoditev živil se izteče 7. aprila. 2019, ko  transmaščob v živilih v količinah, ki presegajo mejne vrednosti, določene v pravilniku, ne sme biti več v živilih.

 

Dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje na Ministrstvu za zdravje pravi: “Predhodno opravljena raziskava, ki smo jo so financirali na Ministrstvu za zdravje, in opravljena ocena tveganja za zdravje je pokazala, da vnos trans maščob pri splošni populaciji ni kritičen, vendar pa potrošniki, ki v veliki meri uživajo živila z visoko vsebnostjo trans maščob že lahko dosežejo kritično količino. Ker so trans maščobe prepoznane kot eden izmed glavnih dejavnikov za razvoj srčno-žilnih bolezni smo zadovoljni, da smo s predpisom omejili njihovo vsebnost in zaščitili zdravje prebivalcev”.

 

Slovenija je z nacionalnimi podatki o vsebnosti transmaščob v živilih in s podatki o njihovem uživanju zagotovila, da bo predpis omejeval vsebnost transmaščob v vseh živilih, ki se prodajajo pri nas, in ne zgolj domače proizvode.  Zahtevo po omejitvi transmaščobnih kislin v vseh izdelkih na slovenskem tržišču smo dosegli v okviru postopka notifikacije predpisa, v katerem je s svojimi podatki in argumenti Ministrstvu za zdravje uspelo prepričati Evropsko komisijo in druge države članice o nujnosti takšnega ukrepa. Z uveljavitvijo pravilnika bo sedaj veljala omejitev tudi za živila iz evropskih in tretjih držav.

 

več o transmaščobnih kislinah lahko preberete na spletni strani prehrana.si

Zmanjšanje količine trans maščob v živilih je Slovenija uvrstila med strateške cilje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje – Dober tek Slovenija, ki je med ukrepi predvidel možnost zakonodajne omejitve trans maščob.

Deli naprej