Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novo razviti simbol PRAVA IZBIRA označuje prehransko ustreznejše obroke

logotip Prava izbira - izbira hrane

S finančno podporo sofinanciranemu projektu Ministrstva za zdravje je Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s Turistično gostinsko zbornico Slovenije razvil in ponudil gostincem simbol PRAVA IZBIRA za označevanje prehransko ustreznejše gastronomske ponudbe. Z novim simbolom želimo potrošniku olajšati prepoznavo in izbiro prehransko ustreznejših obrokov, gostincem pa omogočiti izpostavitev višje kakovosti njihove ponudbe.

Vse o projektu in vključenih prejemnikih znaka Prava izbira lahko preberete na spletni strani NIJZ.

Deli naprej