Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prehrana.si – nacionalni portal o hrani in prehrani

Mesec oktober je že vrsto let posvečen hrani, saj 16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane. Po podatkih nacionalnih raziskav se v Sloveniji zdravo in pretežno zdravo še vedno prehranjuje manj kot polovica prebivalstva. V naši prehrani je še vedno premalo sadja, predvsem pa zelenjave in prehranske vlaknine, ki so pomembni prehrambeni varovalni dejavniki pred kroničnimi nalezljivimi boleznimi. Veliko oviro pri ozaveščanju prebivalstva predstavljajo nasprotujoče si, včasih pa celo zavajajoče informacije na področju prehrane, ki se pogosto brez preverjanja objavljajo tako na spletu, kot tudi drugje. Kot odgovor na to je bil vzpostavljen Nacionalni portal o hrani in prehrani, ki prebivalcem v različnih življenjskih obdobjih ponuja verodostojne, strokovne in razumljive informacije s področja prehrane. Projekt v okviru nacionalnega programa Dober tek Slovenija izvajata Inštitut za nutricionistiko in Nacionalni inštitut za javno zdravje, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje.

Portal Prehrana.si je eden izmed programov, ki udejanja cilje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 2015 – 2025. “Na Ministrstvu za zdravje poleg vloge portala v zagotavljanju verodostojnih informacij, v portalu vidimo tudi prostor za izmenjavo dobrih praks in pristopov proizvajalcev, trgovcev kot tudi turističnih delavcev pri zagotavljanju zdrave ponudbe”, je na predstavitvi portala Prehrana.si povedala dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje, v Direktoratu za javno zdravje.

Za zdravo prehranjevanje je poleg dobre ozaveščenosti prebivalcev ključna tudi dobra ponudba živil z ugodno prehransko sestavo, ki so dostopna najširši skupini prebivalcev. “To so živila, ki vsebujejo manj soli, nasičenih maščob, enostavnih sladkorjev, pa tudi več potrebnih mineralov in vlaknin kot sorodni izdelki na tržišču. V okviru teh prizadevanj smo na Ministrstvu za zdravje podprli projekt razvoja inovativnih živil z ugodno prehransko sestavo v izvedbi Inštituta za nutricionistiko ter za nas pomemben program Zbornice živilskih in kmetijskih podjetij, ki bo omogočal usklajeno delovanje in koordinacijo domače živilsko -predelovalne industrije pri zmanjševanju sladkorja v mlečnih izdelkih in pekovskem pecivu”, je povdarila dr. Marjeta Recek in nadaljevala:”Veseli nas, da se nam pri izvajanju nacionalnega programa Dober tek Slovenija pridružujejo tudi  trgovske verige z zmanjševanjem vsebnosti soli in sladkorja v izdelkih lastnih trgovskih blagovnih znamk in na to opozarjajo svoje kupce. S tem prevzemajo del odgovornost do potrošnikov in prispevajo k boljši ozaveščenosti in obveščenosti svojih kupcev. Seveda pa si dolgoročno želimo krepiti sodelovanje še širše, s celotnim trgovskim in turistično-gostinskim sektorjem”.

DOBER TEK Slovenija

Izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti – Dober tek Slovenija, s sloganom Zdravo uživaj & več gibaj, je obsežna medresorska naloga. Ministrstvo za zdravje ima pri tem vlogo koordinatorja za celoten program, na posameznih nalogah pa se vključuje tudi izvedbeno. Osrednje vodilo pri izvajanju programa je 10 strateških ciljev, ki jih moramo izpolniti do leta 2025, da bi zagotovili boljše zdravje vseh prebivalcev Slovenije.
Na področju prehrane imamo zelo konkretne zadolžitve: povečati želimo delež tistih, ki zajtrkujejo, ter tistih, ki redno uživajo sadje in zelenjavo. Med cilji pa so tudi zniževanje sladkorja in soli ter zmanjševanje vnosa transmaščob in nasičenih maščob. Cilji na področju prehrane se dopolnjujejo tudi s cilji na področju telesne dejavnosti, saj le z ukrepi na obeh področjih lahko dosežemo primerno prehranjenost in funkcionalno zmožnost.

Kje smo trenutno? Podatki kažejo, da se v Sloveniji izboljšujemo na ključnih področjih, vendar pa so premiki manjši, kot bi si želeli. Najbolj zaskrbljujoča sta podatka o tem, da je ima vsaka druga odrasla ženska prekomerno težo, med odraslimi moškimi s prekomerno težo pa jih je kar 70 %.

Zakaj je to pomembno za vsakega posameznika? Vlaganje v preventivo in skrb za zdravje pomeni na dolgi rok manj bolezni in s tem tudi manjše obremenitve za posameznika in družbo. Z nezdravim prehranjevanjem namreč tvegamo različne kronične bolezni, ki bistveno vplivajo na kakovost življenja. Zato z nacionalnim programom Dober tek Slovenija spodbujamo k zdravemu prehranjevanju in redni telesni dejavnosti vsak dan.

Deli naprej