Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je 16. marca organiziralo 5. Nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti, ki je bila tudi uvod v organizacijo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Letošnji slogan tedna mobilnosti »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«, izpostavlja pomen trajnostne mobilnosti za zdravje.

Konferenca je bila namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Predstavljene so bile aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo na področju trajnostne mobilnosti: namen, cilj in vsebina Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, projekt Trajnostna mobilnost vrtcih in šolah, kako do uspešnih celostnih prometnih strategij ter prenovljene smernice za pripravo občinskih celostnih prometnih strategij. Udeleženci so se spoznali z aktualnimi trendi in pravili na področju družbenih mrež na primeru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ter se seznanili z možnostmi črpanja finančnih virov.

Ministrstvo za zdravje je na konferenci v okviru delavnice o Evropskem tednu mobilnosti izpostavilo aktivno mobilnost kot dejavnost, ki prispeva k povečanju celokupne dnevne priporočene količine telesne dejavnosti in s tem k preprečevanju debelosti ter z njo povezanih kroničnih bolezni. Opozorilo je tudi na pomen ustvarjanja okolja, ki spodbuja telesno dejavnost.

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje občine med drugim povabilo, da letošnji Evropski teden mobilnosti načrtujejo v sodelovanju z območnimi enotami Nacionalnega inštituta za javno zdravje, s centri za krepitev zdravja,  z zdravstveno-vzgojnimi centri in z nevladnim sektorjem. Več predlogov aktivnosti lahko zainteresirane občine najdejo na  spletni strani spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Spodbujanje trajnostne mobilnosti  je eden pomembnih ukrepov Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 »Dober tek Slovenija. Zdravo uživaj in več gibaj«, s katerim želi država izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva in s tem zmanjšati breme kroničnih bolezni v populaciji.

 

 

Deli naprej