Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na Kulturnem bazarju bomo gradili zavest o zdravem prehranjevanju in prehranski kulturni dediščini – izpostavljamo sadje in zelenjavo

Vabimo vas, da se 29. junija v Cankarjevem domu udeležite Kulturnega bazarja 2021. Ob Mednarodnem letu sadja in zelenjave usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju namenjamo tudi spodbujanju uživanja zelenjave in sadja pri otrocih.

Posebej vas vabimo k udeležbi na medresorskem sklopu Sadje in zelenjava v prehranjevalni kulturi na Slovenskem (14.00-15.30), ki ga bo vodila mag. Polona Sketelj iz Slovenskega etnografskega muzeja. Udeležencem bo predstavila razvoj sadjarstva in pridelave zelenjave na Slovenskem. Spregovorili bomo o pomenu sadja in zelenjave v nekdanjih in sodobnih prehranjevalnih navadah (plodovi, njihova predelava, uporaba v zdravilne namene). Ob tem bomo izpostavili samooskrbovanje in lokalno oskrbo v preteklosti in sodobnosti, ko se ponovno uveljavljajo oziroma dobivajo večji pomen nekateri v preteklosti prevladujoči načini pridelovanja in oskrbe lokalnega prebivalstva s sadjem in zelenjavo, vključno z avtohtonimi in domačimi sortami. Ob konkretnih primerih pregovorov in rekov, šeg in navad bomo predstavili tudi simbolni pomen sadja in zelenjave. Dotaknili se bomo snovne in nesnovne dediščine ter razmišljali o pomenu sadja in zelenjave v sodobnem življenju Slovencev.

Sledila bo predstava oz. sadno-zelenjavni koncert  »A te lahko pojem? A smem?«, v produkciji Vodnikove domačije, ki je bila pripravljena kot orodje za pogovore na to temo v šolskem okolju in bo v naslednjem šolskem letu del ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje za šole.

V preddverju Cankarjevega doma bodo sočasno potekale predstavitve programov Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje na področju spodbujanja zdrave prehrane in telesne dejavnosti za zdravje, ki so del Nacionalnega programa Dober tek, Slovenija.

Osrednja tema letošnjega Kulturnega bazarja je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, posebna pozornost pa bo namenjena tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. Več informacij o bogatem programu in prijavi .Vsa izobraževanja so brezplačna.

 

Ministrstvo za zdravje skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na Kulturnem bazarju kot partner sodeluje že 7. leto. Z organizatorji in drugimi partnerji (Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo in drugi) nas povezuje skupno poslanstvo – spodbujanje zdravega prehranjevanja in  preživljanje aktivnega in kakovostnega prostega časa otrok in mladih, kamor lahko poleg zdrave prehrane in športa prištevamo tudi kulturo. Vrtčevsko in šolsko okolje, poleg primarnega družinskega, ponujata odlično priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi vplivamo tudi na zdravje, dobro počutje in kakovost življenja otrok in mladostnikov.

 

 

 

 

Deli naprej