Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferenca ONCA – Optimalna prehranska oskrba za vse

ONCA za izboljšanje zdravstvene oskrbe, zdravja prehransko ogroženih in kroničnih bolnikov

V soorganizaciji Ministrstva za zdravje na Bledu poteka 4. mednarodna konferenca ONCA “Optimal Nutritional Care for All” (Optimalna prehranska oskrba za vse), ki predstavlja mednarodno pobudo za izmenjavo strokovnih in organizacijskih izkušenj za uveljavitev optimalnih prehranskih strategij na vseh nivojih zdravstvenega varstva.

Mojca Gobec, gen. dir Direktorata za javno zdravje je navzoče pozdravila z nagovorom, v katerem je izrazila veselje, da konferenco ONCA in z njo evropske eksperte s področja klinične prehrane in javnega zdravja ter bolnike iz 16 evropskih držav letos gostimo v Sloveniji. Uveljavitev ONCA bo tudi pri nas pomembno izboljšala kvaliteto zdravstvene oskrbe, zdravje prehransko ogroženih posameznikov in kroničnih bolnikov ter zmanjšala stroške zdravstvenega varstva.

Zdrava, varna, trajnostna, dostopna in cenovno dostopna prehrana je in ostaja eno najresnejših javnozdravstvenih vprašanj v družbi in zdravstvenih sistemih. Ministrstvo za zdravje usklajuje celovit medsektorski Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki obravnava številna prednostna področja prehrane in telesne dejavnosti za prebivalce Slovenije.

Od sprejetja nacionalnega programa so bili uvedeni številni ukrepi in dejavnosti, ki se izvajajo, nekateri pa so tudi že zaključeni. Med drugimi prednostnimi področji program obravnava tudi številne ukrepe v zdravstvenem sektorju. Vrednotenje prejšnjega nacionalnega programa je namreč pokazalo, da so bili ukrepi v zdravstvenem sektorju omejeni, pri čemer je bilo pri nas priporočeno ocenjevanje.

Sedanji akcijski načrt tako opredeljuje pomembno vlogo zdravstvene oskrbe za ohranjanje zdravja in za preprečevanje kroničnih bolezni in debelosti z ukrepi na naslednjih področjih:
– dojenje in zdrave prehrane dojenčkov, malčkov in nosečnic;
– odkrivanje nezdravega življenjskega sloga pri otrocih in mladih na eni strani ter pri starejših odraslih na drugi strani, skupaj z zagotavljanjem programov za krepitev vloge;
– spodbujanje oralnega zdravja za celotno populacijo
– uvedba ustrezne prehrane in telesne dejavnosti kot pogojev za uspešno zdravljenje.

Raziskave potrjujejo, da ustrezna prehrana v kombinaciji s telesno dejavnostjo pomembno prispeva k krajšemu in učinkovitejšemu zdravljenju ter tako posredno zmanjša stroške zdravljenja in izboljša kakovost življenja bolnikov.
Zaradi razvijanja znanja o klinični prehrani je potrebno stalno izobraževanje zdravstvenih delavcev, pomembno pa je tudi izvajanje priporočil. Slovenija je v letu 2008 sprejela Priporočila za prehranjevalno zdravljenje bolnikov in starejših odraslih. Ta priporočila opredeljujejo prehransko in terapevtske ukrepe za posamezne bolezni na jedrnat in jasen način.

Že letos lahko povemo, da delamo na tem področju tudi naprej. Ministrstvo za zdravje sofinancira program za krepitev znanja na področju klinične prehrane, tako imenovane “šole za klinično prehrano”, ki jo vodi Slovensko združenje za klinično prehrano. Program bo ustrezno zapolnil vrzel manjkajočega znanja o klinični prehrani. Z njim smo torej korak bližje cilju, da je prehransko zdravljenje postalo sestavni del zdravljenja.

Ministrstvo za zdravje sofinancira tudi testiranje klinične prehranske poti. Verjamemo, da Onkološki inštitut s svojo klinično prehransko enoto predstavlja najprimernejše testno okolje za klinične poti za zdravljenje bolnikov v bolnišnicah in klinično pot bolnišničnih bolnikov.

Po Nacionalnem programu za prehrano in telesno dejavnost 2015-2025 in akcijskem načrtu bodo dietetiki ali klinični dietologi do leta 2025 redni člani interdisciplinarnih zdravstvenih ekip na vseh ravneh zdravstvenega sistema v Sloveniji, primarne, sekundarne in terciarne ravni.

Deli naprej