Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hoja za zdravje ljudi in planeta

fotografija stojnice v Velenju ob dogodku Hoja

Ob Svetovnem dnevu zdravja, 7. aprila, je v Velenju potekal posvet “Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta” v organizaciji Inštituta za politike prostora in CIPRA Slovenije, društva za varstvo Alp,  občine Velenje, območne enote NIJZ Celje in Društva za srce in ožilje. Posvet je del aktivnosti programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Posveta in prireditve Mesto zdravja, ki jo je ob tej priložnosti organizirala občina Velenje, se je udeležil tudi minister za zdravje Janez Poklukar. 

Posvet je bil namenjen predstavnikom zdravstvene stroke in občinskih služb, ki delujejo na področju zdravja in načrtovanja razvoja v prostoru ter tudi širši javnosti zainteresirani za javno zdravje in oblikovanju hoji prijaznih mest.

Hoji prijazno mesto je tisto, ki z vsemi svojimi silami, s celostnim in vključujočim načrtovanjem in urejanjem prostora skrbi za to, da so peš poti v dobrem stanju, varne in osmišljene, da praktično povezujejo dejavnosti in storitve v prostoru in, da v povezavi z javnim potniškim prometom, zmanjšujejo potrebe prebivalcev po vožnjah z avtomobilom. Hoji prijazno mesto je zdravo mesto kratkih razdalj, dobre dostopnosti storitev, dejavnosti in programov ter dobrega počutja in povezanih skupnosti.

Minister Janez Poklukar in župan mestne občine Velenje Peter Dermol sta  ob tej priložnosti podpisala tudi Mednarodno listino za hojo in se na ta način zavezala, da bosta sledila viziji listine: “Ustvariti svet, v katerem lahko ljudje izberejo hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja in sprostitve – svet, v katerem so se oblasti, organizacije in posamezniki: zavedeli vrednosti hoje, zavezali k ustvarjanju zdravih, učinkovitih in trajnostnih skupnosti ter povezali, da bi premagali fizične, družbene in institucionalne ovire, ki ljudi pogosto omejujejo, da bi se odločili za hojo.” 

Mestna občina Velenje je ena od treh občin, ki so v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto dobile priložnost sodelovati pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti (pred njo sta načrt hodljivosti pripravili še občina Črna na Koroškem in občina Piran). To je dokument, s katerim se občina vsestransko in vključujoče osredotoči na izboljšanje pogojev za hojo kot zdravju in okolju koristno prometno prakso.

Vsem trem občinam iskrene čestitke z željo, da se jim kmalu priključi še več občin. Številna slovenska mesta imajo namreč zelo dobre pogoje za to, da postanejo hoji prijazna in da svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočijo življenje v skladu z novimi ideali zdravega življenja, aktivne mobilnosti in kakovosti bivanja, z nizkim ogljičnim odtisom in veliko mero odgovornosti do varstva okolja.

Več o programu Aktivno v šolo in zdravo mesto spletni strani aktivnovsolo.si in na facebook.com/aktivnovsolo/

Deli naprej