Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hoja prispeva h kakovosti življenja posameznika in skupnosti

fotografija dr. Recek, pozdravni nagovor z ministrstva

Ministrstvo za zdravje, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ smo času Evropskega tedna športa  ponovno organizirali strokovni posvet z namenom povezovanja preko športa.  Z izbrano temo, Hoja – povezovanje, trajnost, zdravje, smo želeli predstavnikom občin, zdravstvenim delavcem in nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju športa, kulture in zdravja, preko medsektorskega in skupnostnega pristopa predstaviti  priložnosti za ustvarjanje okolja, kjer bo hoja lažja in boljša izbira.

Povezovanje je tudi vodilo 10-letnega Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek, Slovenija, ki ga koordiniramo na Ministrstvu za zdravje. Pri njegovem izvajanju sodelujemo z drugimi ministrstvi, povezujemo različne stroke in nevladni sektor. Z njim želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade  prebivalstva in  tako vplivati na epidemijo debelosti, s katero v razvitem svetu  bijemo bitko že zadnjih nekaj desetletij.

Pomembno je, da je Slovenija debelost pravočasno prepoznala kot medsektorski izziv preko nacionalnega programa Dober tek Slovenija, ki ga je Državni zbor sprejel že leta 2015. Tako se številni ukrepi, ki bodo vplivali na naše gibalne in prehranjevalne navade, že izvajajo. Sodelujoča ministrstva so na posvetu predstavila ukrepe, specifično za spodbujanje hoje, kot tudi nekatere najbolj aktualne medsektorske izzive in priporočila za kakovostno prostorsko in prometno načrtovanje.

Koristi hoje za naše zdravje in dobro počutje so uvodoma s svojimi prispevki podkrepili strokovnjaki s področja medicine in športa:  doc. dr. Marta Bon  in izr. prof. dr. Vedran Hadžić, oba s Fakultete za šport,   prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. spec. nevr., predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC v Ljubljani in prim. Janez Poles, dr. med., spec. kardiolog angiolog in internist iz Bolnišnice Topolšica ter predsednik Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije.

Preko primerov dobrih praks iz nevladnega sektorja je bila hoja predstavljena ne samo kot izjemno koristna aktivnost za zdravje, temveč tudi kot zabavna športna rekreacija, kot kulturna in družabna dejavnost, kot pomemben element trajnostnega turizma, kot dejavnost, ki prispeva k bolj čistemu okolju in k bolj varnemu in učinkovitemu prometu.

Organizatorji posveta smo veseli visoke udeležbe predstavnikov resorjev, občin, Centrov za krepitev zdravja, društev ter drugih strokovnjakov, ki  lahko spodbudijo sodelovanje na lokalnem in nacionalnem  nivoju. Srčno upamo, da smo uspeli prenesti koristne usmeritve, informacije in ideje v prakso –  tja, kjer zdravje nastaja in udeležence prepričati, da je hoja lahko pomembna strateška usmeritev za zdravje, za okolje, promet, turizem in gospodarstvo in nenazadnje za povezanost skupnosti in kakovost življenja v njej.

NEKAJ UTRINKOV, ki smo jih TUDI POSNELI 

Na konferenci smo se tudi razmigali, vaje pa predstavljamo tukaj : Gibalni odmor vaje

Dr. Marjeta Recek, z Ministrstva za zdravje, je v uvodnem pozdravu poudarila, kako pomembno je, da  skupaj, z multidisciplinarnim pristopom, ustvarimo okolje, kjer bo hoja lažja in boljša izbira.

Prof. dr. Damir Karpljuk, dekan Fakultete za šport, je v pozdravnem nagovoru izpostavil, da je pomemben mejnik povezovanja med športom in zdravstvom dejstvo, da je Ministrstvo za zdravje  sprejelo novo Odredbo o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost, v katero je vključen poklic kineziolog v zdravstveni dejavnosti.

Med uvodnimi govorci nas je s svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec. OKS-ZŠZ je nacionalni koordinator Evropskega tedna športa, ki v okviru le-tega v tem tednu organizira vrsto različnih aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva.

Dr. Marta Bon je hojo predstavila z zelo različnih, ne zgolj zdravstvenih vidikov. Poudarila je, da je hoja lahko celo več kot zdravilo in prispeva h kakovosti  življenja posameznika. Poudarila je pomen redne, vsakodnevne vadbe različnih telesnih dejavnosti.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek razlaga, kaj se dogaja v možganih, ko hodimo: »Poveča se pretok krvi v možganih, spodbudi se sproščanje endrofinov, zmanjšajo se vnetni procesi, zmanjša se inzulinska rezistenca, povečajo se nekateri možganski predeli…« in še najpomembnejše:  »Hoja podaljšuje življenje«.

Izr. prof. dr. Vedran Hadžić o tem, koliko hoje je potrebno, da dosežemo koristi za zdravje in zakaj šteje prav vsak korak.

Prim. Janez Poles, dr. med., spec. kardiolog, angiolog in internist  o pomenu hoje za koronarne in druge bolnike in tiste najbolj ranljive, telesno manj sposobne, pa tudi o tem  kako pravilno hodimo: »Telo naj bo vzravnano, rahlo nagnjeno naprej, vrat sproščen, pogled usmerjen naprej, ramena sproščena, roka naj kot nihalo niha v ramenu, pri tem naj spredaj ne preseže višine popka.«

O pomenu telesne dejavnosti tudi z aktivnim odmorom.

 Foto: Aleš Fevžer

Deli naprej