Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Evropski teden športa je priložnost, da izboljšamo svoje gibalne navade

logotip Be active

Evropski teden športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30. septembrom, se pričenja s Praznikom športa. Ministrstvo za zdravje letos izpostavlja pomen hoje kot vsestransko koristne prometne prakse in gibalne aktivnosti, primerne za vsakogar, ki pripomore k ohranjanju primerne telesne mase in krepi naše zdravje.  Hoja je primerna za večino ljudi, nič nas ne stane, zanjo načeloma ne potrebujemo posebne športne opreme, izvajamo jo lahko ob vseh letnih časih. Obenem je lahko tudi prijetna družabna aktivnost, ki nas bo sprostila in nam polepšala vsakodnevne poti!

Ministrstvo za zdravje bo 28. septembra skupaj s Fakulteto za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije ZŠZ v okviru Evropskega tedna športa organiziralo strokovni posvet Hoja – povezovanje, trajnost in zdravje, na katerega vabimo odločevalce in nevladne organizacije, ki lahko pripomorejo k urejanju primernih površin za hojo ter k promociji hoje med različnimi skupinami prebivalstva.  Predstavili bomo tudi dobre prakse spodbujanja hoje na področju šolstva, turizma, zdravstva, kulture.

Za ohranjanje zdravja je potrebna vsakodnevna zmerna telesna dejavnost, ki pomembno zmanjšuje ogroženost za nastanek in napredovanje kroničnih bolezni. Za doseganje boljših učinkov na zdravje in obvladovanje dejavnikov tveganja (čezmerna telesna masa, visok krvni tlak, povišane maščobe v krvi ipd.) je treba še povečati količino in kakovost telesne dejavnosti, zmanjšati čas, preživet pred zaslonom, in imeti dovolj kakovostnega spanca. Redno, kakovostno in ustrezno intenzivno ukvarjanje s športom v vseh življenjskih obdobjih je pri tem ključno  in pripomore k izboljšanju telesne pripravljenosti in dobrega počutja, izboljšanju telesne zgradbe, večji aerobni zmogljivosti in boljši motoriki (npr. večji mišični moči posameznih mišičnih skupin, večji gibljivosti, boljšem ravnotežju, boljšem nadzoru gibanja).

Evropski teden športa je priložnost spremembe v življenjskem slogu na boljše. Če pri tem potrebujete pomoč, je  v zdravstvenem domu na razpolago preventivni program Skupaj za zdravje,  namenjen krepitvi telesnega in duševnega zdravja!  Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v času Evropskega tedna športa v sodelovanju z nekaterimi  centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih izvajal različne aktivnosti  za promocijo zdravega načina življenja. Informacije o aktivnostih so dostopne na spletni strani Evropskega tedna športa.

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Slogan kampanje je #BEACTIVE/#BODIAKTIVEN, njen cilj pa je spodbuditi prebivalce Evropske unije k redni telesni dejavnosti. Namen kampanje je tudi povezovanje, združevanje in vključevanje na evropski, nacionalni in lokalni ravni preko športa in telesne dejavnosti.

Aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva v času Evropskega tedna športa so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti Dober tek Slovenija, s katerim želimo izboljšati tako pogoje za telesno dejavnost kot tudi prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Deli naprej