Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Evropski teden mobilnosti letos o varčnih vsakodnevnih poteh

Med 16. in 22. septembrom poteka že 22. Evropski teden mobilnosti. Letos poudarja pomen varčnih poti, zmanjševanja rabe energije v prometu in odstranjevanja ovir na površinah za pešce in kolesarje. Vsebine so pomembne za doseganje okoljskih zavez in ustvarjanje človeku prijaznega  in zdravega prostora. Geslo evropskega tedna mobilnosti je »Pospravimo ulice!«.

Hoja in kolesarjenje sta najcenejša in energetsko najbolj varčna načina za premikanje po vsakodnevnih opravilih na kratke razdalje, na primer v naseljih in po mestih. Po drugi strani pešci in kolesarji na svojih poteh prevečkrat naletijo na številne ovire, kot so na primer nepravilno parkirani avtomobili in druga vozila, zabojniki za smeti, nevzdrževane žive meje in podobno. Marsikdaj so na površinah za pešce in kolesarje nepravilno postavljeni drogovi ulične razsvetljave ali table in prometni znaki ter količki, ki bi jih bilo potrebno zaradi preglednosti, varnosti in udobnosti uporabe teh površin prestaviti na primernejše mesto ali morda odstraniti.

Letošnje geslo »Pospravimo ulice« zato spodbuja občine k identifikaciji ovir in izbiri ene ulice, okolice, ustanove ali soseske, od koder bodo pospravile začasne in premične ovire ter k pripravi načrta za njihovo trajno odstranitev. Spodbuditi želi tudi razprave o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom, peš ali s kolesom.

V podporo občinam pri načrtovanju bolj zdravega okolja, ki bo ljudem omogočalo več telesne dejavnosti, tudi aktivne mobilnosti, na Ministrstvu za zdravje sofinanciramo programa Ven za zdravje 2 in Aktivno v šolo in zdravo mesto. Oba občine nagovarjata k ustreznemu načrtovanju prostora za spodbujanje aktivne mobilnosti in k podpori aktivnemu prihodu otrok v šolo. Programa ponujata okolju prijazne in zdrave rešitve za implementacijo v lokalnih okoljih.

Občine lahko aktualne informacije o Evropskem tednu mobilnosti pridobijo na spletnem mestu tedenmobilnosti.si, sveža gradiva o trajnostni mobilnosti za strokovno javnost pa so objavljena na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost.logotip Evropskega tedna mobilnosti

Aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija. Z nacionalnim programom želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Deli naprej