Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Evropski teden mobilnosti: Dobro povezana skupnost je pogoj za kakovost bivanja v njej

logotip Evropski teden mobilnosti 2022

Geslo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je »trajnostno povezani«. Izbrana tema izraža željo, da se po obdobju izolacije, prepovedi in omejitev, skupnosti znova povežejo med seboj. Pobuda, ki vsako leto v tem času poveže vso Evropo, si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Dobro povezane skupnosti so pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti bivanja v njej.

Namen letošnjega tedna mobilnosti je povezati nosilce odločanja, ponudnike storitev, urbaniste in ljudi, ki živijo v lokalnem okolju za izvedbo sprememb na področju trajnostne mobilnosti.

»Če se bomo premikali pametneje in ustvarili zdravo okolje, bomo živeli bolje«, poudarjamo na Ministrstvu za zdravje, kjer se v Evropski teden mobilnosti aktivno vključujemo že vrsto let. »Varna in prijetna prometna infrastruktura za hojo in kolesarjenje, ki je ustrezno opremljena, pomembno vpliva na to, ali se bodo ljudje odločali za trajnostne načine potovanja. Izrednega pomena je tudi ohranjanje in ustvarjanje novih zelenih površin v mestih, ki bodo opremljene na takšen način, da bodo spodbujale telesno dejavnost prebivalstva. Le v zdravem, zelenem in prijetnem okolju se lahko ljudje družijo in povežejo, hodijo in kolesarijo.«

V podporo občinam pri načrtovanju zdravju prijaznega okolja, ki spodbuja k telesni dejavnosti, Ministrstvo za zdravje sofinancira programa Ven za zdravje, ki občine in prostorske načrtovalce podpira pri načrtovanju zelenih površin, in program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki občine in šole spodbuja pri načrtovanju aktivne hoje otrok v šolo (aktivnost znana pod imenom Pešbus in Bicivlak), razvija znanje za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja in za občine in prostorske načrtovalce 27. septembra organizira Seminar Načrtujmo skupaj zdravo mesto v sodelovanju s predstavniki NIJZ in programom Ven za zdravje.

Mnoga evropska in slovenska mesta bodo v tem tednu izvajala ukrepe za zmanjšanje prometa, in pokazala, kako lahko na razmeroma enostaven način izboljšamo kakovost zraka v mestih, zmanjšamo gnečo in hrup, izboljšamo infrastrukturo za pešce in kolesarje. Izvedba ukrepov  spodbuja tudi spremembe v potovalnih oz. gibalnih navadah ljudi, zato jih podpira tudi zdravstveni sektor, ki se v različne aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti vključuje preko sodelovanja zdravstvenih domov v lokalnem okolju.

Vabimo vas, da se  v tem tednu, pa tudi sicer, službo in v šolo ali po drugih opravkih odpravite peš ali s kolesom. Kolesarjenje in pešačenje krepita telesno pripravljenost in odpornost,  pomagata ohranjati primerno telesno maso, prispevata k dobremu počutju, boljšemu spancu, manjši utrujenosti, zmanjšanju stresa, tesnobe in depresije. Vsem, ki potrebujete pomoč in dodatno spodbudo pri spremembi življenjskega sloga, je  v zdravstvenem domu na razpolago preventivni program Skupaj za zdravje,  namenjen krepitvi telesnega in duševnega zdravja.

 

logotip Evropskega tedna mobilnosti

Aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti so tudi del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti – Dober tek Slovenija. Z nacionalnim programom želimo izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Deli naprej