Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Evropska Komisija začenja dvoletno vseevropsko kampanjo Zdrav življenjski slog

Komisija je 23. septembra začela kampanjo Zdrav življenjski slog za vse za spodbujanje zdravega življenjskega sloga za vse generacije in družbene skupine, da bi se izboljšala zdravje in dobro počutje Evropejcev. Ta dvoletna kampanja povezuje šport in aktiven življenjski slog z zdravjem, hrano in drugimi politikami ter vključuje civilno družbo, nevladne organizacije, nacionalne, lokalne in regionalne oblasti ter mednarodne organe. Vse vključene strani bodo izvajale različne ukrepe, ki bodo evropske državljane spodbujali, da bodo bolj dejavni in se bolj zavedali svojega zdravja.

Ukrepi bodo podpirali tri cilje kampanje Zdrav življenjski slog za vse:

  • povečati ozaveščenost vseh generacij o zdravem življenjskem slogu;
  • podpirati lažji dostop do športa, telesne dejavnosti in zdrave prehrane, s posebnim poudarkom na vključevanju in nediskriminaciji, da bi dosegli in vključili prikrajšane skupine;
  • spodbujati globalni pristop v politikah in sektorjih, ki povezuje hrano, zdravje, dobro počutje in šport. 

Vse sodelujoče organizacije lahko v okviru spletnega seznama zavez predložijo zavezo za konkretne ukrepe. Več držav in organizacij EU, kot so mednarodni in evropski olimpijski komite, Svetovna protidopinška agencija (WADA), Mednarodna zveza za šport v šolah (ISF), Mednarodna zveza nogometnih združenj (FIFA), Evropska nogometna zveza (UEFA) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), je že predložilo svoje prispevke, ki jim jih bo zagotovo sledilo še veliko več.

 

Komisija bo kot koordinatorka kampanje v naslednjih dveh letih izvedla več ukrepov, kot so:

  • povečanje sredstev za projekte, ki podpirajo zdrav življenjski slog v okviru programov Erasmus+Obzorje Evropa, program EU za zdravje (EU4Health). V obdobju 2021–2027 bo za športne ukrepe v okviru programa Erasmus+ na voljo 470 milijonov evrov, v okviru programa Obzorje Evropa 290 milijonov evrov, v okviru programa EU4Health pa 4,4 milijona evrov;
  • ustanovitev nove nagrade #BeActive Across Generations Award za priznavanje pomembnosti športa v različnih starostnih skupinah;
  • uvedba mobilne aplikacije EU za preprečevanje raka za ozaveščanje o pomembnosti zdravega življenjskega sloga za preprečevanje raka, ki podpira cilje evropskega načrta za boj proti raku;
  • razvoj in posodobitev zbirke podatkov o živilskih sestavinah z informacijami o hranilni vrednosti predelanih živil, ki se prodajajo v EU, za spodbujanje bolj zdravih živil in zmanjšanje uživanja manj zdravih živil z visoko vsebnostjo sladkorja, maščob in soli. Usklajeno obvezno označevanje hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže bo dodatno podprlo ta cilj ter kodeks ravnanja EU o odgovornih poslovnih in tržnih praksah v živilskem sektorju, ki je začel veljati julija 2021;
  • obravnavanje vprašanja zdrave in trajnostne prehrane ter pomembnosti telesne dejavnosti in duševnega zdravja v šolah. Komisija bo pregledala evropsko shemo šolskega sadja, zelenjave in mleka v šolah ter v priporočilu o izobraževanju poenostavila koncept zdravega življenjskega sloga;
  • podpiranje z dokazi podprtega oblikovanja politik za zdrav življenjski slog s portalom za spodbujanje zdravja in preprečevanja bolezni ter središčem znanja o raku.

Začetek kampanje je sovpadal z začetkom Evropskega tedna športa 2021, ki je potekal od 23. do 30. septembra po vsej Evropi pod pokroviteljstvom treh velikih evropskih športnikov: Beatrice VioJorgea Pine in Sergeja Bubke. Več tisoč dogodkov na spletu in na kraju samem je poudarilo moč telesne dejavnosti, ki osrečuje, krepi odpornost in povezuje generacije. Evropski teden športa je od leta 2015, ko je bil organiziran prvič, postal največja evropska kampanja za spodbujanje športa in telesne dejavnosti. V okviru evropskega tedna športa 2020 se je rekordno številko 15,6 milijona aktivnih udeležencev udeležilo več kot 32 000 dogodkov po vsej Evropi.

Ozadje

Glede na najnovejšo raziskavo Eurobarometer skoraj polovica Evropejcev nikoli ne telovadi ali se ukvarja s športom, delež pa se je v zadnjih letih postopoma povečeval. Samo ena od sedmih oseb, starih 15 let ali več, je najmanj pet obrokov sadja ali zelenjave dnevno, medtem ko ena od treh oseb ne uživa sadja ali zelenjave vsak dan. Zdrav življenjski slog prispeva k zmanjšanju pogostosti številnih nenalezljivih bolezni. Ugotovljeno je na primer, da je več kot 40 % rakavih obolenj mogoče preprečiti, pri čemer sta pomembna dejavnika nezdrava prehrana in sedeči življenjski slog. Učinkovite strategije za preprečevanje raka lahko preprečijo bolezni, rešijo življenja in zmanjšajo trpljenje. Cilj evropskega načrta za bolj proti raku je državljanom zagotoviti informacije in orodja, ki jih potrebujejo za bolj zdravo izbiro pri prehrani in gibanju.

Šport je priznan kot sredstvo za krepitev imunskega sistema in pomoč pri izboljšanju duševnega zdravja ter nas uči o pomembnih vrednotah vključevanja in udejstvovanja. Na ravni EU Komisija podpira spodbujanje telesne dejavnosti s finančno podporo prek programov Erasmus+, Obzorje Evropa in EU4Health. Od leta 2014 je bilo iz programa Erasmus+ za 1175 projektov namenjenih 250 milijonov evrov, ki so dosegli 3 700 organizacij. Komisija je uvedla tudi nagrade #BeActive awards za podporo projektom in posameznikom, ki se posvečajo spodbujanju športa in telesne dejavnosti po vsej Evropi.

Komisija podpira države članice in deležnike pri spodbujanju zdrave prehrane s številnimi ukrepi, kot so sprememba sestave živil, zmanjšanje agresivnega (digitalnega) trženja živil z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja, javno naročanje šolske hrane, spodbujanje telesne dejavnosti in obveščanje potrošnikov, vključno z označevanjem. Pregled političnih pobud na področju prehrane in telesne dejavnosti kaže, da lahko prispevajo k zmanjšanju bremena nenalezljivih bolezni, kot so rak, bolezni srca in ožilja, debelost in sladkorna bolezen. Cilj strategije „od vil do vilic“ je pospešiti prehod na trajnostni prehranski sistem, ki bi omogočil, da ima vsakdo dostop do zadostne, varne, hranljive in trajnostne hrane.

Več informacij

Zdrav življenjski slog za vse

Evropski teden športa

Prehrana in telesna dejavnost

Evropski načrt za boj proti raku

Kontakt:

Célia DEJOND, telefon: +32 2 298 81 99, e-naslov: celia.dejond@ec.europa.eu

Deli naprej