Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dojenju prijazno mesto tudi v vašem mestu, kraju?

UNICEF Slovenija izvaja projekt Dojenju prijazna mesta, s katerim želijo doseči izboljšanje prehranjevanja dojenčkov in vzpostavitev dojenju prijaznih okolij na javnih mestih in v različnih ustanovah. K sodelovanju vabijo vsa slovenska mesta, brez izjeme, saj tudi v času epidemije verjamejo, da mesto, ki se pridruži in uresniči pobudo, pokaže svojim prebivalcem, da jim želi boljše zdravje, manj neenakosti, bolj zdravo okolje in splošni dolgotrajni napredek.

Na spletni strani Unicefa Slovenije so zapisali pobudo o dojenju prijaznem mestu, ki sloni na dokumentu »10 korakov do Dojenju prijaznega mesta«. Pilotsko bi projekt želeli izvesti v vsaj dveh lokalnih skupnostih. Vabljeni k sodelovanju!

Vzpostavitve dojenju prijaznih mest zagotavlja okoliščine, ki spodbujajo in omogočajo dojenje, ki je naraven, zdrav in običajen način hranjenja dojenčkov in malčkov. S povečanjem dojenja se povečuje raven zdravja otrok in mater. Prednosti dojenja se kažejo v celotni družbi. Dojenje zagotavlja enakost vseh otrok sveta, pripomore k zmanjševanju revščine in pomaga pri zagotavljanju blaginje, saj z dojenjem družina tudi prihrani del sredstev, ki bi jih porabila za nakup nadomestkov materinega mleka.

Slovenska fundacija UNICEF, oziroma natančneje UNICEF-ov Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja,  se je na razpis Ministrstva za zdravje prijavila s pilotskim programom vzpostavitve Dojenju prijaznih lokalnih skupnosti (mest in krajev). Program se navezuje na cilj razpisa oz. nacionalnega programa: izboljšanje prehranjevanje dojenčkov, ter dodatno specifično na dejavnost –  vzpostavitev dojenju prijaznih okolij na javnih mestih in ustanovah.

Program tako sledi cilju Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija: povečati delež dojenih otrok v Sloveniji. Več o ciljih

 

Postopek za pridobitev naziva

K pobudi lahko pristopi vsako mesto, ki izrazi namero. Za pridobitev naziva »Dojenju prijazno mesto« mora mesto izpolnjevati kazalnike, ki so opredeljeni v merilih »10. korakov do Dojenju prijaznega mesta«, in priporočila Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka.

Mesto sestavi delovno skupino za koordinacijo projekta, ki na podlagi samoevalvacije oblikuje akcijski načrt za izvedbo projekta. V celotnem procesu jim NOSD nudi strokovno pomoč in nasvete.

Ko mesto izpolnjuje vsa merila, pozove NOSD za zunanjo evalvacijo. NOSD določi komisijo, ki opravi ocenjevanje in pripravi mnenje, ali mesto dosega vse kriterije za podelitev naziva ali pa so potrebni popravki. Mnenje obravnava NOSD in s sklepom potrdi mnenje komisije. Sledi razglasitev rezultatov. Ponovno ocenjevanje se izvaja vsakih pet let.

 

 

Deli naprej