Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Delavnici PREŽIVI s področja kakovosti in označevanja živil, prehrane ter razvoja novih živilskih proizvodov

V začetku februarja je GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije organizirala dve delavnici s področja kakovosti in označevanja živil, prehrane ter razvoja novih živilskih proizvodov. Delavnic, ki sta potekali v Šentjurju ter v Gotovljah, se je udeležilo preko 150 predstavnikov kmetijske dopolnilne dejavnosti ter malih oz. mikro podjetij. Udeležencem so bili predstavljeni glavni trendi povpraševanja po hrani, zakonodaja s področja označevanja živil ter pomen in načini izboljšanja sestave živilskih izdelkov. Še posebej velik poudarek je bil na predstavitvi programa PREŽIVI. Predstavljeno je bilo ogrodje, namen, predvsem pa orodja, aktivnosti in planirani dosežki.

 

 

 

 

Deli naprej