Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktivno v šolo – Pešbus in Bicivlak

Ob začetku šolskega leta se veliko govori o hoji otrok v šolo. Aktivna pot v šolo je namreč pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju.

Program Aktivno v šolo, ki ga izvaja Inštitut za politike prostora skupaj s partnerjema Društvo za varstvo alp – CIPRA Slovenija in Focus – Društvo za sonaraven razvoj s podporo Ministrstva za zdravje, vsem staršem predlaga, da svojim otrokom omogočijo hojo v šolo peš ali s kolesom. Tako lahko starši na preprost način poskrbijo za zdravje in dobro počutje otrok pa tudi za to, da otroci hodijo v šolo v skladu s svojimi željami in vrednotami. Ugotovitve programa Aktivno v šolo kažejo, da otroci radi hodijo v šolo aktivno in da se zelo dobro zavedajo koristi aktivne mobilnosti za njihovo počutje in za okolje.

Občinam in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu program Aktivno v šolo, poleg sodelovanja s šolarji in šolami, predlaga, da prebivalce aktivno vključijo v programe zagotavljanja varnosti otrok v prometu, da podprejo šole pri organizaciji spremljane hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, da spodbujajo starše ob vstopu otrok v šolo pri odločanju za aktivno mobilnost otrok, da opozarjajo na vlogo slehernega udeleženca v prometu in porabnika odprtega prostora pri zagotavljanju varnosti otrok v prometu. Ko občina v središče svojih prizadevanj za varnost otrok v prometu postavi vse prebivalce, zagotovi večjo vidnost otrok v prostoru in poveča občutek varnosti pri otrocih in starših. Varnost je po ugotovitvah programa Aktivno v šolo najpogostejši razlog zaradi katerega starši otroke v šolo vozijo, tudi če so ti že zreli za samostojno pot v šolo in tudi na zelo kratkih razdaljah.

Osnovnim šolam program Aktivno v šolo svetuje, da skupaj s šolarji posodobijo načrte šolskih poti, nanje zarišejo trase in postaje Pešbusa in Bicivlaka ter tudi radije peš dostopnosti. Posodobljene načrte lahko za povečanje seznanjenosti šolarjev, staršev in drugih prebivalcev kraja z rešitvami tudi natisnejo in obesijo na vidno mesto ob vhodu v šolo ter objavijo na internetni strani šole in občine. Pri organizaciji Pešbusa in Bicivlaka za mlajše otroke, ki potrebujejo na poti v šolo spremstvo, je dobro, da se šole povežejo s starši in z občino, tako bodo najlaže pridobile dovolj spremljevalcev in omogočile aktivno pot v šolo kar največ otrokom. V okviru programa Aktivno v šolo so organizacijo hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom preizkusili že na več kot 70 šolah po Sloveniji, zadnja skupina motiviranih predstavnikov šol in občin se je s podrobnostmi organizacije seznanila na seminarju programa Aktivno v šolo pretekli ponedeljek.

Program Aktivno v šolo se oktobra letos izteka, gradiva za izvajanje aktivnosti bodo šolam še vedno dostopna, o izkušnjah z udeležbo v programu in ključnih vsebinah pa bo možno več slišati na zaključni konferenci programa, ki bo 17. septembra 2019 v Mariboru. Zbrane na zaključni konferenci bodo pozdravile podžupanja Mestne občine Maribor mag. Helena Kajundžić Lukaček, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec ter Nacionalna koordinatorka programa Evropski teden mobilnosti z Ministrstva za infrastrukturo mag. Polona Demšar Mitrovič. Na konferenci bodo o izkušnjah s programom bodo poročali predstavniki šol, občin in nevladnih organizacij, ki aktivno  sodelujejo v programu, dr. Zlatko Zimet z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa bo predstavil programa Zdrava šola in Zdrava mesta.

Program Aktivno v šolo izvajajo: IPoP – Inštitut za politike prostora, Društvo za varstvo Alp – CIPRA Slovenija in Focus, društvo za sonaraven razvoj s podporo Ministrstva za zdravje in je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija!, s katerim želi ministrstvo izboljšati prehranske in gibalne navade Slovencev.

Deli naprej