Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

aktivno v solo / junij 2018

Ob bližajočem se novem šolskem letu Ministrstvo za zdravje (MZ) in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabita šole, občine in starše, da podprejo otroke pri aktivni poti v šolo, peš ali s kolesom oz. če to ni mogoče z javnim prevozom. Da bi spodbudili trajnostno mobilnost, smo na MZ in MOP v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo aktivno (MZI) podprli šole in občine pri uvajanju trajnostne mobilnosti v šole.

Aktivna pot v šolo vpliva na izboljšanje pozornosti in pomnjenja med poukom in posledično na boljšo učno uspešnost, prispeva k boljši telesni pripravljenosti otrok in izboljšuje njihov srčno-žilni sistem. Manj prometa v okolici šol ob tem prispeva tudi k večji varnosti otrok na poti v šolo, povzroča manj emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zunanjega zraka ter manj hrupa in s tem omogoča boljšo kakovost življenja. Starši lahko odločilno vplivajo na oblikovanje potovalnih navad svojih otrok ravno tako pomembna pa je tudi podpora šol in občin, tako pri osveščanju staršev in otrok, kot tudi pri lajšanju odločitve za hojo in pešačenje ter omogočanju varnih šolskih poti.

Zainteresiranim občinam so preko programa Aktivno v šolo, ki ga izvaja Inštitut za politike prostora in sofinancira Ministrstvo za zdravje, v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za zdravje na voljo usposabljanja in svetovanje za izvajanje spremljane poti v šolo (Pešbus in Bicivlak) ter promocijski materiali in druga gradiva. Usposabljanja za spremljano pot v šolo so opravili tudi številni koordinatorji Zdravih šol.  Več informacij o tem kako pričeti je na razpolago pri izvajalcu.

Ministrstvo za okolje in prostor pa je izvedlo razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Na njem je bilo uspešnih 20 občin, ki bodo izvedle skupaj 57 aktivnosti v skupni vrednosti 236.480 EUR. Vseh 20 občin bo podprlo uvedbo Pešbusa v osnovne šole, izvedene pa bodo tudi dalj časa trajajoče aktivnosti in trajni ukrepi, kot je trajna označitev pešpoti v okviru Pešbusa.  Na ta način bo promocija trajnostne mobilnosti prisotna skozi vse leto v vseh regijah.

Deli naprej