Priznanje za uvrstitev projekta Kuhnapato med najboljše prakse v Evropi

Na seminarju »Tartu call for a Healthy Lifestyle« v organizaciji EU komisije, DG Sante, je 19. junija predstavnica Društva Vesela kuhinja Anka Peljhan prevzela certifikat, kot priznanje za uvrstitev projekta Kuhnapato med najboljše prakse v Evropi, na področju zdravja in trajnosti. Certifikate so podelili in podpisali trije visoki predstavniki – komisionarji, s področja zdravja, športa in kmetijstva (hrane).

Dan kasneje so sledile predstavitve nekaterih projektov in za projekt Kuhnapato je bilo zanimanja toliko, da so projekt predstavljali dvakrat. Publika je bila strokovna in v Bruselj je prišla z visokimi nameni informiranja ter morebitnega povezovanja ali udejanjanja praks v drugih državah, zato je bil sam dogodek izjemno kvaliteten. Prisotni so bili predstavniki vseh evropskih držav, v skupinah, ki so v veliki večini sestavljale predstavnike s področja zdravja, športa in kmetijstva ter povezanih institucij in ki so bili nekako v oporo svojim predstavnikom praks ali projektov, ki so v večini zelo povezani z državo. Prisotnih pa je bilo tudi nekaj predstavnikov ne-evropskih držav, ki se zanimajo za izboljšanje tovrstnih procesov na drugih kontinentih.

Na Ministrstvu za zdravje smo veseli, da smo pred tremi leti spoznali dobrobit dela programa Kuhnapato, ki sedaj dosega še lepše rezultate, predvsem pa, da smo s tem pomagali omogočiti številnim mladostnikom spremembo mišljenja, življenja in posledično izbire zdrave in trajnostne poti naprej.

“Vsi ustvarjalci smo ponosni na dosežke in uresničene cilje ter si bomo tudi naprej prizadevali nagovarjati množice mladih in izobraževati tiste, ki imajo vpliv na mlade v izobraževalnih ustanovah”, je povedala Anka Peljhan.

Deli naprej

ENG