Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministrstvo za zdravje prejelo certifikat Voda iz pipe

V tednu ob svetovnem dnevu voda je Zbornica komunalnega gospodarstva začela s podeljevanjem prvega certifikata, ki organizacije spodbuja k pitju vode iz pipe. Certifikat je namenjen tako spodbujanju pitja vode iz pipe v organizacijah kot ozaveščanju o kakovosti slovenske pitne vode in prednostih, ki jih pitje pitne vode iz pipe prinaša za okolje in zdravje ljudi. Med prvimi sta pobudo podprla in zavezo podpisala Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor.

S podpisom Zaveze certifikata Voda iz pipe se organizacije zavežejo, da bodo v svojih poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujale pitno vodo iz pipe in k temu spodbujale tudi svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike. Obenem pa bodo s certifikatom ozaveščale, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

Na Ministrstvu za zdravje smo z velikim zadovoljstvom podprli to pobudo in smo ponosni, da smo skupaj z MOP kot prvi podpisali zavezo in tako sodelujemo pri ozaveščanju javnosti, da je pitje vode iz pipe zdravju in okolju prijazno.

 

Deli naprej