Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Svetovna zdravstvena organizacija poudarja: »Vsaka oblika telesne dejavnosti je boljša kot telesna nedejavnost«

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je izdala nove Smernice o telesni dejavnosti in preprečevanju sedečega načina življenja. Opozarja, da bi lahko vsako leto preprečili več kot 5 milijonov prezgodnjih smrti, če bi bili dovolj telesno dejavni. V luči aktualne epidemije novega koronavirusa izpostavlja, da je lahko prav vsak, ne glede na starost in telesno pripravljenost ali oviranost, telesno dejaven – vsaka telesna dejavnost šteje in je koristna za naše zdravje. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

Nove Smernice o telesni dejavnosti in preprečevanju sedečega načina življenja ( ang.) SZO priporočajo odraslim tedensko od 150 do 300 minut (1,5 ure do 5 ur) zmerno do visoko intenzivne aerobne aktivnosti (aktivnosti, pri kateri se rahlo spotimo in zadihamo), velja tudi za tiste s kroničnimi boleznimi ali oviranostmi, in 60 minut tovrstne dnevne telesne dejavnosti za otroke in mlade.

Podatki na globalni ravni kažejo, da vsak četrti odrasel in štirje od petih mladih priporočil ne dosegajo, kar globalno pomeni 54 milijard dolarjev neposrednih stroškov za zdravstveno oskrbo teh oseb in 14 izgubljenih milijard zaradi nižje produktivnosti.

Smernice spodbujajo ženske k redni telesni dejavnosti tudi med nosečnostjo in po porodu, izpostavljajo pa tudi koristnost redne telesne dejavnosti za osebe, ki živijo z oviranostmi. Starejšim (65+) priporoča, da zaradi preprečevanja padcev in izboljšanja splošnega zdravja v svojo vadbeno rutino vključijo vaje za ravnotežje in koordinacijo ter mišično moč.

Redna telesna dejavnost je ključna za preprečevanje in obvladovanje bolezni srca, sladkorne bolezni tipa 2 in raka, preprečuje pa tudi simptome depresije in anksioznosti, pomaga vzdrževati kognitivne sposobnosti, spomin in zdravje možganov.

»Telesna dejavnost je ključna za zdravje in dobro počutje in lahko podaljša in izboljša kakovost našega življenja za več let. Še posebej je pomembna zdaj, ko smo zaradi epidemije COVID-19 podvrženi omejitvam, ki vplivajo tudi na količino in intenzivnost naše vsakdanje telesne dejavnosti. Lahko jo opravljamo tudi kot del delovnih obveznosti ali domačih opravil, zabave ali rekreacije (vadba doma ali zunaj, hoja, kolesarjenje, gospodinjska in druga hišna opravila, ples, vrtnarjenje, ipd.). Tudi nekaj je bolje kot nič, vendar je več bolje«, še izpostavljajo v SZO, s čimer opozarjajo, da ni pomembna samo količina telesne dejavnosti, temveč tudi intenzivnost, pogostost in kontinuiteta. Za tiste, katerih način življenja (delo, šola) je pretežno sedeče, je to še bolj pomembno, da poskrbijo za dovolj telesne dejavnosti, da bi preprečili negativne vplive sedečega življenjskega sloga.

SZO spodbuja države, da sprejmejo nacionalne smernice za telesno dejavnost in preprečevanje sedečega življenja. Slovenija je leta 2017 sprejela Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, v katerem načrtujemo tudi pripravo nacionalnih smernic.

Več vsebine na spletni strani SZO  (angleško)

Deli naprej