Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Seminar “PREŽIVI” za izboljšanje sestave živil

Na Gospodarski zbornici Slovenije je 13.04.2018 v okviru izvajanja Nacionalnega programa »Dober tek Slovenija« potekal seminar s področja izboljšanja sestave živil. Poleg okvirja Nacionalnega programa »Dober tek Slovenija« so bili predstavljeni tudi podatki in razlogi za izboljšave živil, izkušnje drugih držav članic glede aktivnosti izboljšanja sestave živil ter primeri iz prakse.

Seminar s pomenljivim naslovom »PREŽIVI« je potekal kot del aktivnosti programa spodbujanja preoblikovanja obstoječih izdelkov in razvoja novih živilskih izdelkov z izboljšano sestavo, ki poteka pri domačih proizvajalcih in se izvaja v okviru akcijskega načrta za izvajanje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025. Na seminarju je dr. Katja Povhe Jemec z Ministrstva za zdravje v predstavitvi predstavila ključne cilje in ukrepe Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, »Dober tek Slovenija«, dr. Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je v svojem predavanju “Prehrana in javno zdravje – zdrave izbire za zdravo življenje” predstavila podatke in podala konkretne razloge, zakaj je potrebno izboljševati ponudbo živil na tržišču.

Sledil je zanimiv pregled aktivnosti, ki jih izvajajo tudi druge evropske države, ki ga je pripravila dr. Petra Medved Djurašinović. Državam je skupno to, da se vse prizadevajo za izboljšanje ponudbe živil z ugodno prehransko sestavo, vendar vsaka na svoj lasten način, nekatere bolj, druge manj uspešno.

Sledile so delavnice po skupinah, kjer so udeleženci iskali odgovore na vprašanja, kaj podjetja potrebujejo, da bi se lažje vključila v aktivnosti izboljšanja sestave, katere prednosti in slabosti vidijo podjetja v izboljšanju sestave živil ter kako približati aktivnosti industrije in izboljšane izdelke slovenskemu potrošniku.

Za zaključek sta imeli praktični predstavitvi študentka Anja Zupan z Biotehniške fakultete s predstavitvijo svoje magistrske naloge z naslovom: “Senzorična sprejemljivost maslenih keksov z znižano vsebnostjo masla” in dr. Mateja Modic iz Žita, ki je na asortimanu njihovih izdelkov pokazala, kje so že opravili določene izboljšave. Obe predstavitvi sta opogumili udeležence seminarja, , da so izboljšave v praksi mogoče.

Deli naprej